Skiføre (endelig)

2015-02-05 Egil (1)Formann Egil har vært på Krokhol en tur og kan fortelle at Skiforeningen nå har kjørt opp løyper.

Fra bildene å dømme, virker det imidlertid som om føret foreløpig ikke er det beste – våt nysnø og overvann.

Innhold
Klubben