Stadige forberedelser

Bildet er litt misvisende, men man tar det man har. Fuglekasseproduksjon var fjorårets store innendørsprosjekt for “terapigruppen”.

Årets store prosjekt er å gjøre klart til å gi banen et nytt sløyfeoppsett – noe som krever mange nye merker og skilt.

Vi har fått følgende rapport (og bilder) fra vår mest pålitelige korrespondent, Petter Tomren.

Selv om komite-formannen har innvilget seg gyldig (?) fravær, golf i Spania,  holder han dugnadsgjengen i gang. Med bane-eier som vikarierende formann går skiltarbeidet sin (skjeve) gang. Ikke lett å bore loddrett i treklosser, så noen jern har noe slagside. Neppe synlig når de «plantes» på de forskjellige tee-steder.

Ekstra malingsstrøk ble også nødvendig, da merkingen ikke ville feste som ønsket….
Men å gjøre ting om og om igjen er jo dugnadsgjengens spesialitet.

Vi burde gjøre Inger Jakobsens slager «Om att og om att» til vår kjenningsmelodi. (Det er vel et fåtall klubbmedlemmer som har hørt den, den kan Googles)

Som en medlemstjeneste har vi googlet for leserne, og kan her presentere en versjon av den omtalte sangen, dog med Elisabeth Granneman og ikke Inger Jakobsen.

Innhold
Klubben