Stimpen

Møte i banekomiteen

På et møte i banekomiteen ble det bestemt å anskaffe seg et stimpmeter.

Et stimpmeter er enkle greier – en metallskinne tilpasset størrelsen på en golfball

Rulle ballen

En golfball legges i et hull i skinnen, som løftes inntil ballen renner ned og ut på greenen

Tommestokk

Når ballen har sluttet å rulle, måler man hvor langt den rullet – i tommer

Flere ganger

Dette gjør man så i flere ganger, og i begge retninger, på en flat del av en green

Enda flere ganger

Som sagt, er det nødvendig å måle flere ganger

Gjennomsnitt

Til slutt måler man gjennomsnittet av alle målingene. Resultatet er et uttrykk for hastigheten på greenen.

Foreløpig har banekomiteen bestemt å bruke måleresultatene kun internt, men etterhvert vil de bli publisert.

Innhold
Klubben