Stor fremgang

bare på et par dager.Vår lokale korrespondent, Petter Tomren, har sendt oss disse bildene av hvordan stå er i dag.

Han rapporterer:

Nå skjer det fort. Litt is på hull 2 , noe mer på 3 og i bunn av bakken på 6-ern. Isen er porøs, og vil forsvinne fort. Litt tele noen steder. Avløp/bekker/rør tar utmerket unna. Bildet ovenfor er av hull 7 fra rød tee, “spillbart”! Greene på hull 2, 5 og 6 ser også bra ut. Bilde av green 6 til høyre.

Innhold
Klubben