Stormens etterlatenskaper

4. oktober 2021 – Vi har fått følgende missiv og bilder fra Petter Tomren*:

 

* Veisjef og vår mest trofaste korrespondent.Neppe en sak, men rusk og rask på 5-er fairway ved «Petters kum» er nå ryddet vekk (asfaltslip, kvist og løv). (Dette er “før”-bilder).
Dermed er det bare vanndammer som må bli borte før senhøstsesongen kan dras igang. Det styrer baneeier ut fra autoritære egentildelte fullmakter.Vi tar bildene en gang til – i originalformat.

Innhold
Klubben