Takkekort til seniorgruppen

Slik de pleier sendte seniorgruppen en oppmerksomhet i forbindelse med Harry Karlsens bortgang.

Her er takkekortet fra Berit.

Innhold
Klubben