Tidlig dugnad 4. til 6. april

Invitasjon til å bidra til klargjøring av banen for sesongen 2022

29. mars 2022 – Banegruppen forsøker seg med et nytt opplegg i år. Påsken er sen og det håpes på baneåpning rett etterpå. Det blir derfor ikke noen lørdagsdugnad i år. Se oppleggget og behovet for fremmøte nedenfor.

(Det forventes ikke å bli behov for farefylt innsats som vist på bildet fra i fjor)

Behov for dugnadsinnsats mandag 4. april, tirsdag 5. april, og om nødvendig onsdag 6. april

Banegruppa har forberedt oppgaver vi må gjennomføre før banen kan åpnes for spill i 2022, og håper mange har lyst og anledning til å hjelpe oss. Vi ser for oss et opplegg med kaffe og oppstartsprat 0900 – 0930, kaffepause/lunsj (ta med matpakke) ca 1130 – 1200, og avslutning innen 1400. 

Vi er glade for alle bidrag enten det er få eller mange timer.

Om vi når gjennom planen bør det ikke være behov for tradisjonell lørdags-dugnad etter påske.

I prioritert rekkefølge snakker vi om:

  1. Rydding og bortkjøring av kvist og grener fra spilleområder. I praksis rundt utslagene hull 5, venstre side innspills- og greenområde hull 7, høyre side fway 8, høyre side vei opp til utslag 9, og høyre side fway 9 ved skogen ca 120 m fra green. Vi samler sammen med river og kjører bort med arbeidsbiler. Huske gode arbeidshansker.
  2. Petter jobber med å forbedre kantene på den nye brua, og trenger 1-2 håndlangere. Gode hansker og fottøy som tåler vann gjør nytte.
  3. Se over utslagsmattene som ligger i rammer. Innebærer å sjekke/justere mattestørrelse og spilene under mattene. Arbeidshansker og skarp kniv gjør susen.
  4. Om telen er tilstrekkelig ute av bakken skal vi legge ned matter for grønne utslag. Krever spader (inkl spesialspade), bortkjøring av torv, legge sand-underlag og jevne dette best mulig. En fra bane-gruppa vil lede og delta i denne oppgaven. I det minste skal vi gjøre mattene klare ved å skjære (skarp kniv!) 8 stk ut av en matte-rull vi har anskaffet.
  5. Samle sammen rangeballer fra skog hele høyre og venstre side driving-range. Ballene kastes ut på rangen der de kan samles maskinelt. Denne oppgaven kan selvsagt utføres hvilke dager som helst (uavhengig av dugnadsdagene), men tenk sikkerhet og pass på at det ikke er aktivitet på rangen.

 

Håper vi ses!

Innhold
Klubben