Tilstandsrapport ved baneåpning

20. april 2024

Under dugnaden i dag fikk vi anledning til å saumfare banen og se på hvordan tilstanden er. Vi fikk også en oppdatering fra banekomiteen om hva som skjer fremover.

Når blir det åpnet 9 hull?

Forhåpentligvis i løpet av uken, med noen provisoriske tillempinger.

På hull 3 blir det nemlig nødvendig å spille med en provisorisk green, og når denne blir vil være tilfredsstillende etablert for å gjøre banen handicaptellende er fortsatt litt usikkert. Hva dette innebærer blir forklart i en litt bedre sammenheng senere i denne artikkelen.

Vi regner imidlertid med at vi vil spille åpningsturneringen, Vårsleppen på 2×9 hull.

Greener

Greenene er for det meste i utmerket stand i forhold til årstiden. 

Som vi har rapportert tidligere, sier Tom Rune at han ikke kan huske når banen (der greenene er det mest sårbare elementet) har vært i bedre stand enn den er nå.

De er riktignok litt lodne (dvs. trege) fordi nattefrost og generelt lave temperaturer har gjort at det ikke har vært mulig å klippe dem ned.

Jorden holder nå en temperatur på 5-6 grader, og det trengs 10-11 for å få god nok gressvekst til å klippe dem kortere.

Greenene vannes hver dag. Derfor er de grønnere enn resten av banen.

Hull 1. God dekning, noen soppflekker som fort blir borte når temperaturen stiger, og noen rester av hullingen som ble gjort før banen stengte i fjor høst. Litt bingo med hensyn til putting.
Hull 2. Greenen har overvintret bra og det er relativt få soppskader. En av de beste av de "laverliggende" greenene.
Hull 3. På samme tid i fjor var det nesten ikke gress på denne greenen. Nå ser den veldig bra ut.
Hull 4. Som vanlig den dårligste greenen på denne tiden av året. Flomskaden som oppstod i fjor høst trenger ytterligere utbedring. Dårlig gress i det gjenopprettede området og en god del soppflekker ellers.
Hull 5. Ser veldig bra ut. Lite soppskader og ikke altfor ujevn.
Hull 6. Denne greenen ligger litt høyere enn de foregående og får mer lys og solskinn. I meget god stand.
Hull 7. Denne greenen ligger høyest av alle og får også antagelig mer lys enn alle de andre. Det er ingen tilfelghet at den oftest er den som er i best stand. Blir veldig bra når den kan klippes ned.
Hull 8. Også i veldig god stand, men med litt mer soppflekker enn de to foregående. Kommer garantert til å bli veldig bra om et par uker.
Hull 9. Hvor godt denne greenen overlever vinteren varierer veldig. I år ser det ut som den har klart seg bra. Noen soppflekker og rester etter fjorårets hulling, men ellers veldig bra.

Utslagssteder

Forfatningen til tee-stedene er noe variabel, og noen av dem har tilsynelatende blitt klippet for kort i forhold til sesongen, og derfor tørket mer enn godt er.

De første ukene av sesongen blir det derfor matteutslag på alle hull, slik at vi får bedre forhold senere.

Husk at når det er matteutslag, så er det ikke lov å slå ut fra gress, uansett hvor innbydende det måtte føles.

Tee-stedene er blitt avgjerdet i noen grad. Vær imidlertid nøye med å gå rundt gress-tee-stedene og over dem.

Det midtre utslaget på hull 5 er blitt gjort bredere, og dessuten er det felt trær på høyre side for å gjøre det enklere å se ballen hvis du er så uheldig å sende den mot høyre.
Fremre tee på hull 7 er et godt eksempel på det som ble nevnt innledningsvis. Veldig dårlig gressvekst akkurat nå. Forventes å bli raskt bedre med stigende temperaturer.
De bakre tee-stedene på hull 7 er i bedre forfatning, men disse trenger også å få hvile tilgressveksten blir bedre.
Det fremre tee-stedet på hull 6 trener også å bli skånet inntil videre.
Det fremre utslaget på hull 8 er egentlig ganske OK, så vi viser i grunnen dette bildet for å markere alle de blå stakene med hvit topp. Er du innenfor dem, MÅ du droppe deg ut (uten tilleggsslag).

Hull 3

Hull 3 var gjenstand for ganske omfattende arbeider i fjor høst for å bedre dreneringen. Og det gjenstår en del arbeid fordi jorden (leiren) i området foran greenen har “herdet” seg slik at vann ikke trenger i gjennom skorpen.

Når jordtemperaturen blir høyere, vil derfor hele området foran greenen på hull 3 blir freset opp, blandet med ny jord og sådd på nytt. Dette vi i beste fall ta et par måneder.

Man kan si at det går an å slå over dette området, men en god del ville uunngåelig havne der, og fotefar etter dem som skal hente ballen vil skade rehabiliteringen av området. 

Det vil derfor bli etablert en provisorisk green på hull 3. For at banen skal være handicaptellende, må denne være innenfor en viss avstand av den vanlige greenen og være “puttbar”.

Siden den provisoriske greenen må anlegges lenger unna greenen enn det som er tillatt, vil hull 3 midlertidig bli gjort om til et par-4-hull, slik at banen blir par 70. Antall tildelte slag blir de samme, og banen vil være handicaptellende.

Vi vil utvilsomt komme tilbake til dette når tiltakene blir iverksatt.

Bekken er forresten utbedret, med mindre bratt bredde, hvor det er fylt på med masse, slik at du kanskje får et bedre leie hvis feilslaget ditt ikke havnet i vannet.

Hele dette området skal altså freses opp og plantes på nytt.

GUR

Det er gjort et omfattende arbeid i siden banen ble stengt i fjor høst. Det er derfor nå en god del flere områder merket som GUR (Ground under Repair – område under bearbeidelse).

Områdene er merket med blå staker med eller uten hvit topp. Der det er blå staker uten hvit topp, kan du ta fritak fra området etter eget ønske.

Der det er blå staker med hvit topp, er du pålagt å droppe deg ut av området, enten du vil eller ikke, uten straffeslag.

Her er noen av dem ved siden av de omfattende områdene på hull 3.

Et velkjent "våtområde" der arbeidet ser ut til å ha gitt positive resultater. Området merket med blå staker er i øyeblikket helt tørt, men med lite gress.
På hull 8 er det gjort mye arbeid i skogholdet med å fjerne grøfter og røtter. Inntil det gror ut, kan du altså ta fritak hvis du vil. En køllengde fra nærmeste punkt for frita, ikke nærmere hullet.
Nærmere greenen på hull 9 er det også blitt gravd, og hvis ballen ligger i områder med jord uten gress, kan du ta fritak i henhold til golfreglene.

Oppsummering

Mange gode nyheter når det gjelder banetilstand altså.

Men de gjenstående arbeidene på hull 3/12 vil altså påvirke spillet i først halvdel av 2024.

Det er beklagelig, men altså nødvendig for å fikse et området som har vært notorisk vått når det har regnet en del. Greenen på hull 3 kan nok også ha godt av å få hvile i et par måneder.

Følg med for mer info angående den midlertidige omgjøringen av banen til par-70.

Uansett så gleder vi oss til den nye sesongen som innledes i morten.

Banen er stort sett tørr og gir godt med rull.

Innhold
Klubben