Vårdugnad 2015

Vi har mottatt følgende melding fra banekomiteen:

VÅRDUGNAD

Lørdag 11. april   kl.10.00 – 14.00

image3
Fra dugnaden i fjor

Vi hadde en befaring (og jobbet) på banen i går og vi må si det ser lovende ut, spesielt de greenene vi normalt har problemer med (3, 4 og puttinggreenen) ser veldig bra ut.

Følgende blir prioritert på dugnaden:

  • Fylle jord i grøfter og ujevnheter på fairways hull 3 og 5, pluss etterfylle på fairway hull 8.
  • Etablere drensgrøft fra fairway hull 2 ut til dammen, slik at vi unngår stående vanndammer på fairway.
  • Raking og rydding ved behov, rundt greenene spesiellt.
  • Montere duken på restaurantteltet.
  • Rufse opp i bunkere.

Olaf Thomassen og co har lagt ned betydelig arbeid også denne vinteren, så vi kan bare glede oss til sesongen.

Ta gjerne med spade og rive, gjerne trillebår hvis noen har mulighet til å få med seg det.

Hilsen

Banekomiteen

Innhold
Klubben