Veisjefen vurderer å abdisere

28. juli 2023

Det kraftige regnværet på slutten av forrige uke, gikk hardt utover grusveiene på banen, for der vannet renner, følger gjerne grusen etter.

Vi har fått en oppdatering fra Petter Tomren, a.ka. Veisjefen.

Etter uværet fredag har faderen og sønnen gjort en formidabel innsats med veiene. Det har blitt slipt ned, og dels tilbake, masse som rant ut.

Det er i tillegg kjørt på store mengder asfaltslip. De nevnte herrer har en høy kvalitet når det gjelder bruk av maskiner. Bildet viser litt av forbedringene.

Stilt overfor slik kompetanse vurderer jeg å gå tilbake til rollen som veivokter. Må muligens anskaffe sykkel, med spade sveiset fast på bagasjebrettet.

Mvh

Petter

Innhold
Klubben