Videreutvikling av banen

25. september 2022 – Neste år blir det endringer på banen.

Oppsettet av banen vår har vært mer eller mindre uendret siden den ble en 9-hullbane i 2011. I mellomtiden har banekomiteen, dugnadsgjengen og Tom Rune lagt ned et formidabelt arbeid med å gi oss bedre spilleforhold hele året, og ikke minst penere omgivelser.

Et faktum har imidlertid vært at vi ikke har benyttet oss av hele banen. Riktignok har vi fire forskjellige tee-steder på hvert hull, men mange av disse har vært lite brukt, f.eks. grønn og hvit tee.

I fjor begynte banekomiteen å se på hvordan vi kunne sette opp banen slik at den ble mer lik en 18-hullbane, og slik at vi kunne benytte alle tee-stedene i større grad. Dessuten er det slik at den nåværende bane- og slope-ratingen for banen utløper ved utgangen av året.

Detalj fra en Mandagscup i 2011

Resultatet av dette arbeidet er en plan hvor vi går bort fra fargekodede tee-steder og i stedet benytter lengdeangivelser på sløyfene slik som nå er praksis ved de fleste baner i Norge, og har vært det ganske lenge.

Samtidig skal det gjøres mer interessant for medlemmer og gjester å spille 18 hull av gangen. På kort sikt er det ikke økonomisk kapasitet til å ta i bruk de 9 hullene som ble stengt i 2011, men vi kan sette opp banen slik at hullene spilles forskjellig på front- og back-9.

Noen vil kanskje ha merket seg at banen er blitt målt på nytt i år, og at nye lengder på hullene har dukket opp både på tee-stedene og på scorekortet. Dette var første skritt.

Neste skritt er å få banen merket og slopet som en faktisk 18-hullsbane.

Vi lar Egil Sørset, nå offisielt formann i banekomiteen, forklare hva som skjedde i for noen dager siden (20. september).

Fra en mandagscup i 2012

I dag hadde vi hyggelig besøk fra NGF ved Pål (anlegg) og Merete (slope av baner). Temaet var våre planer om å endre på utslag og spillesløyfer fra 2023-sesongen, og oppdatering av slopingen av banen. Pål og Merete er dyktige, positive, og bidrar konstruktivt og støttende overfor klubber og baner i golf-Norge på sine fagområder.

De har vært på Krokhol ved flere anledninger tidligere, men ville gjerne besiktige den i dag også. Banen tok seg flott ut i nydelig høstvær, og Tom Rune fikk et vell med fortjente positive kommentarer på tilstand og pleie.  

Videre framdrift er at Tom Rune denne uken lager laminerte ark som viser hull 1-18 for sløyfene 42 (kombinasjon dagens rød og grønn), og 47 (kombinasjon dagens rød og gul). Plakatene plasseres ut på de aktuelle utslagsstedene (midt på tee) i forkant av at NGF ved Merete og en ressurs til, besøker og sloper (gjeldende fra 1.1.2023) banen kommende uke.

De 2 andre sløyfene (35 og 52) slopes ut fra målingene som gjøres av 42- og 47-sløyfene med lengde som viktigste tilleggsparameter.

NGF er innforstått med at vi skal plante trær ulike steder på banen. I plante- og første vekstfase forutsetter de at trærne beskyttes med fridroppsone inntil de er vokst til, deretter er de relevante slope-parametere.

Plan for skilting lager vi i høst og produksjon/leveranse av skiltene skjer før sesongstart -23.

Her kommer det, etter planen, trær der de hvite stokkene står.

Her er en skisse for hvordan de forskjellige sløyfene vil bli og hvordan de eksisterende tee-stedene vil bli benyttet i det nye «systemet».

Prinsippene for føringen av de nye sløyfene har vært som følger:

Forsøker ivareta:

 • 35-sløyfe uten rough og vann
 • bruke alle eksisterende tee-steder
 • variere utslag front vs back unntatt 35-sløyfen
 • så like lengder front vs back som mulig
 • legge et OK grunnlag for hullindeks og slope-rating

OBS!

 • Investerer ikke i nye tee-steder nå
 • Viktigste nå er å komme i gang med 1×18 løsninger,
 • 4 sløyfer i denne omgang, + gå over til (sløyfe-) lengde beteghnelser i stedet for farger
 • Dersom spillemønsteret endres med at flere går 42 (i stedet for dagens rød) og 47 (i stedet for dagens gul) må vi kunne anta at spillehastigheten samlet øker.

Vedrørende slope-rating:

 • 35-sløyfen må antas få lavere slope-rating enn dagens grønne (som i dag har noen gale lengder)
 • 42-sløyfen må antas få lavere slope-rating enn dagens rød p.g.a. lengde og innslag grønt
 • 47-sløyfen antas få høyere slope-rating (gjetter 2 slag) enn dagens rød)
 • 52-sløyfen må antas få 2 slag mer enn dagens gule, og lik dagens kombinasjon C-D (gul hvit)

Til sammenligning

Dagens sløyfer har til sammenligning følgende lengder:

 • Grønn: 3364 m
 • Rød: 4422 m
 • Gul: 5064 m
 • Hvit: 5396 m

Det kommer mer informasjon etter hvert.

Innhold
Klubben