Klubbens tillitsvalgte

Klubbens tillitsvalgte består av klubbens styre, valgkomiteen og revisor, som alle velges på klubbens generalforsamling.

Dessuten utnevner/godkjenner styret ledere for de forskjellige komiteene og gruppene.

Styret

Egil Sørset

Egil Sørset

Styreleder

Telefon: 913 59 295
E-post: egil.sorset@tine.no

Ketil Nordgård

Ketil Nordgård

Nestleder

Telefon: 995 17 187
E-post: Ketil.Nordgard @dss.dep.no

Morten Olstad

Morten Olstad

Styremedlem

Telefon: 902 08 202
e-post: morten.olstad@caverion.no

Leona Pilares

Leona Pilares

Styremedlem

Telefon: 975 74 562
E-post: leonapilares@gmail.com

Espen Nordskog

Espen Nordskog

Styremedlem

Telefon: 906 48 033
E-post: espen.nordskog@norswiss.no

Lise Brekka

Lise Brekka

Varamedlem

Telefon: 932 40 669
E-post: lbrekka@online.no

Stine Torgersen

Stine Torgersen

Varamedlem

Telefon: 900 21 709
E-post: stinetorgersen@hotmail.com

Revisorer

Odd Hole

Odd Hole

Revisor

Trond Torgersen

Trond Torgersen

Revisor

Valgkomité

Tony Farinha

Tony Farinha

Kristian Bjerve

Kristian Bjerve

Finn Arne Johansen

Finn Arne Johansen

Gruppe- og komitéledere:

Handicap

Handicap

Finn Arne Johansen

E-post: fajohans@gmail.com
Telefon: 90 56 29 38

Bane

Bane

Sander Lund

E-post: Sanderl@online.no
Telefon: 90 76 90 02

Turnering

Turnering

Jens Kr. Tofteberg

E-post: toftebeg@getmail.no
Telefon: 91 18 63 75

Redaksjon

Redaksjon

Morten Olstad

E-post: morten.olstad@caverion.no
Telefon: 90 20 82 02

Seniorgruppen

Seniorgruppen

Jan Berg Jansen

E-post: janbergjansen@hotmail.com
Telefon: 90123958

Damegruppen

Damegruppen

Rita Åse

E-post: rita@duodesign.no
Telefon: 97037009

Klubbkontakt Norsk Seniorgolf

Klubbkontakt Norsk Seniorgolf

Jens Kr. Tofteberg

E-post: toftebeg@getmail.no
Telefon: 91 18 63 75