Tillitsvalgte

Klubbens tillitsvalgte

Klubbens tillitsvalgte består av klubbens styre, valgkomiteen og revisor, som alle velges på klubbens generalforsamling.

Dessuten utnevner/godkjenner styret ledere for de forskjellige komiteene og gruppene.

Styret

Revisorer

Valgkomité

Gruppe- og komitéledere:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × five =