Tillitsvalgte

Klubbens tillitsvalgte består av klubbens styre, valgkomiteen og revisor, som alle velges på klubbens generalforsamling.

Dessuten utnevner/godkjenner styret ledere for de forskjellige komiteene og gruppene.

Styret

Egil Sørset
Styreleder
Telefon: 913 59 295
E-post: egil.sorset@tine.no

Espen Nordskog
Nestleder
Telefon: 906 48 033
E-post: espen.nordskog@norswiss.no

Isak Ladegård
Styremedlem
Telefon: 991 07 228
e-post: isak.ladegard84@gmail.com

Stine Torgersen
Styremedlem
Telefon: 900 21 709
E-post: stinetorgersen@hotmail.com

Jan Tore Samuelsen
Styremedlem
Telefon: 419 33 004
E-post: j.t.samuelsen@getmail.no

Britha Amundsen
Varamedlem
Telefon: 920 83 410
E-post: brithaamundsen@gmail.co

Bjørn Harald Jensen
Varamedlem
Telefon: 99477210
E-post: b-h-jens@online.no

Revisorer

Odd Hole

Trond Torgersen

Valgkomité

Morten Olstad
Leder
Telefon: 902 08 202
E-post: mortolstad@gmail.com

Ellen Herdal

Bjarne Røed

Finn Arne Johansen
Varamedlem

Gruppe- og komitéledere:

Handicap

Finn Arne Johansen
E-post: fajohans@gmail.com
Telefon: 90562938

Bane

Sander Lund
E-post: Sanderl@online.no
Telefon: 90 76 90 02

Turnering

Per Frode Haugen
E-post: froh@hotmail.no
Telefon: 920 38 721

Redaksjon

Morten Olstad
E-post: morten.olstad@caverion.no
Telefon: 90 20 82 02

Senior-gruppen

Jan Berg Jansen
E-post: janbergjansen @hotmail.com
Telefon: 90123958

Damegruppen

Inaktiv

Klubbkontakt Norsk Seniorgolf

Jens Kr. Tofteberg
E-post: toftebeg@getmail.no
Telefon: 91 18 63 75

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 2 =