† Britha Amundsen

På lørdag fikk vi den triste nyheten at Britha Amundsen har gått bort.

Det 8. laveste medlemsnummeret i bruk viser at hun var Krokhol-medlem lenge. Det betyr at hun ble medlem for godt over 20 år siden. Hun har alltid vært aktiv i klubben på mange måter, og ved sin bortgang var hun varamedlem av styret, og hadde nettopp sagt ja til å tre inn som styremedlem fra neste år.

Britha og mannen, Kåre Nordby, var ikke så aktive i turneringssammenheng de siste årene som de var før, men tidligere var Britha en ivrig deltaker, spesielt i sosiale helgeturneringer og i damegruppen. Hun ble også ved flere anledninger nummer to i klubbmesterskapet.

Hun  har også representert klubben i utlandet

Vi har samlet det vi kunne finne i våre arkiver og laget en liten kavalkade i hennes minne.

Hun vil bli savnet!

Lenke til minnesiden

På gruppebilder er det bare å se etter fargen Rosa, så finner du Britha.

Innhold
Klubben