To uker til bittelille julaften

Vår trofaste korrespondent, og veisjef, Petter Tomren, har i dag tatt en tur innom Krokhol, der det ikke er veldig “juleaktig”, og kan fortelle følgende:

FUKTIG…

Høy luftfuktighet pleier Olaf å si. Men selv om regnet ikke fristet til særlig mer enn inspeksjon er det jo noe positivt. Det går an å bruke spade igjen. Veiene kan rakes og det kan grøftes.

Og fortsetter dette i 2-3 uker, kan det arrangeres juleturnering, uten flagg!

Innhold
Klubben