Det graves fortsatt

Vi har fått følgende dagsrapport fra Petter Tomren.Mens ansvarshavende er nordpå blir arbeidsinnsatsen redusert betraktelig. (Det heter vel å lure seg unna.) Helt stillstand er det ikke, noe utbedring er gjort av veien forbi bommen. Og en 12 cm/10 meter lang drensslange er lagt til rensing under 5-erbrua.

Det ble imidlertid stillstand på arbeidsbil, bensintomt. Bæring av kanne og trakt for å komme tilbake til basen, slik går det når det ikke sjekkes på forhånd.

Det er dessuten rensket opp i grøften til venstre. Drensslange, sagflis og gjenfylling neste. Grøften til høyre er ny i dag, ikke helt ferdig. Mildværet gjør at det går greit å grave, holder mildværet en uke til kan mye bli gjort ferdig på dette området.

At behovet er tilstede dokumenteres av fem golfballer øverst i bildet, funnet godt plugget. Eierskap ikke sjekket, neppe medlemmer som eier, da medlemmene går for green på hull 4!

Innhold
Klubben