Dreneringsoppdatering

Vi har fått en oppdatering angående det pågående dreneringsarbeidet på området mellom hull 3 og hull 4.

Fra vår entusiastiske korrespondent:Dette ikke ment som skryt på nettet! Men morsomt å informere redaktør og ansvarshavende om at sagflis, to drensslanger, stein, singel og torv nå er på plass i to av grøftene. En igjen, blir nok etter helgen hvis været tillater. God helg!

Innhold
Klubben