Oppdaterte vedtekter

Klubbens vedtekter (lov) er oppdatert i henhold til nye krav fra NGF og NIF-systemet.

Innhold
Klubben