Rangekort

kan nå brukes (JK)

Kortautomaten på ballmaskinen er nå reparert slik at man igjen kan bruke rangekort på drive-in-rangen.

Den bebudede bankkortleseren kommer snart.

Innhold
Klubben