2019-reglene (2)

Som kjent gjelder det nye golfregler fra 1. januar 2019.Så langt foreligger ikke de nye reglene på norsk (i hvert fall ikke på nettstedet til NGF), så vi har lett litt på nettet, og det er mange artikler og videoer på engelsk.Denne er ganske grei, og forklarer hva de mener er de 20 viktigste regelendringen. Engelsken er holdt på et enkelt nivåa og videoen er til og med tekstet (ikke på norsk riktignok), slik at den er enda enklere å forstå.Her er et sammendrag. Ikke alle disse nevnes i videoen:

 • Lete etter ballen – endret fra 5 til 3 minutter
 • Ball flyttet ved uhell – kan flytte tilbake uten straff
 • Identifisere ballen – ikke lenger nødvendig å informere en medspiller
 • Plugget ball – du kan nå ta fri dropp over hele banen, utenom bunkre og hindre
 • Køllelengde – nå definert som den lengste kølla i baggen, utenom putteren
 • Droppe – du skal nå droppe fra knehøyde, ikke skulderhøyde
 • Dyregroper – behøver ikke lenger være laget av gravende dyr for å gi fritak – blir du liggende i et elgspor (aktuelt på Krokhol), får du fridropp
 • Feil green – du skal droppe slik at du ikke står på greenen når du slår
 • Ball treffer spiller eller utstyr – ingen straff lengre hvis det skjedde ved et uhell
 • Dobbeltslag – ikke lengre noen straff, men du må telle slaget
 • Berøre sand i bunker – tillatt så lenge du ikke tester forholdene eller grunner kølla
 • Løse gjenstander – kan fjernes overalt, også i bunkre og hindre (men det er fremdeles straff hvis ballen rører seg)
 • Uspillbar ball i bunker – ny, fjerde måte å ta fritak på, med to straffeslag
 • Hindre – hindre trenger ikke lenger å inneholde vann (en regel vi har praktisert på Krokhol lenge). Golfklubber står derfor friere til å merke områder som hindre
 • Sidevannshinder – heter ikke del lengre, men “rødt hinder” og du kan ikke lengre droppe på begge sider av hinderet
 • Berøre bakken i et hinder – du kan nå grunne kølla når du slår fra et hinder
 • Ballen flytter seg på greenen – nå kan du legge ballen tilbake, uten straff – selv om du flyttet den selv ved et uhell
 • Reparere skader på green – du kan nå reparere alle typer skade på green – ikke bare nedslagsmerker
 • Hjelpemidler ved putting – du kan ikke legge ned kølla for å vise puttelinjen, og hvis du har caddie, kan ikke denne lengre stå bak for å hjelpe deg med puttelinjen
 • Flaggstangen – kan stå i hullet hvis du vil – ingen straff for å treffe den ved putting fra inne på greenen, og hvis ballen er i klem mellom hullkanten og stangen, anses den å være i hullet og kan plukkes opp

Dette sammendraget er tatt herfra.Tidligere har vi skrevet om nye regler for mistet ball og out-of-bounds.

Innhold
Klubben