2024-fakturaen er ankommet

19. februar 2024

Et sikkert før-vårtegn.

På samme dag som nedtelleverket til baneåpning viste 60 “days” igjen, kom også fakturaen for medlemskontingent og spilleavgift.

Hvis du ikke har fått den via banken eller på annen måte i dag eller om noen dager, bør du ta kontakt med klubben per e-post til 

kontor@krokhol.no

Hvis du ikke har lest årsmøtepapirene, gjengir vi også et sammendrag av de planlagte forbedringene på banen til neste år.

Tom Rune skisserte derfor noen av sine planer i et brev til styret:

  • Planer for sommeren er først og fremst å få sådd områdene som ble drenert i fjor høst.
    Det vil da være vintergreen på hull 3 inntil gresset er etablert tilstrekkelig.

  • Det vil så være forbedring/renovering av bunkere som står for tur.
  • Drenering vil fortsette der det er behov.
  • Jeg vil søke om å få drenere driving range slik at den blir mer lettstelt og penere.
  • Det er investert i mye utstyr som vil gjøre banen/greener i bedre stand. Noe av dette er lufteutstyr og slipemaskiner for klippere.
  • Jeg har inngått avtale med Askim og Ski golfklubb om fritt spill på hverandres baner. Avtalene gjelder for alle medlemmer med fritt spill med noen begrensninger.
Innhold
Klubben