Rapport fra årsmøtet 2024

15. februar 2024

Rapport fra årsmøtet, med protokoll.

Snø og sludd preget turen til Sørmarka i kveld. Det er kanskje derfor at det bare var 25 stemmeberettigede som stilte opp.

Bjørn Hallme, som nå er klubbens eldste medlem (snart 87) ble som vanlig foreslått og valgt som ordstyrer – og det er en jobb han kan.

Når det gjelder den formelle delen av møtet og resultatet av vedtak og valg, henviser vi til den vedlagte protokollen.

Lang og tro tjeneste

Etter at den formelle delen av møtet ble unnagjort (var det på 20 minutter?), ble det tid til andre ting, som å hedre dem som hedres bør. Det ble litt hektisk, så det ble ikke tid til å ta bilder, så vi brukte noen vi hadde liggende.

Per Frode Haugen fikk en bukett blomster for sin innsats i turneringskomiteen. Han kom først inn i den i 1998, og har siden vært med nesten kontinuerlig, de siste årene som leder. Nå gir han seg, vi håper det er midlertidig.

Gir seg i turneringskomiteen gjør også Jens Kr. Tofteberg. Han har vel nesten like lang fartstid som Frode, og har også vært TK-leder. Blomster også på ham.

Lise Brekka, gir seg heldigvis ikke som medlemssekretær, men fikk blomster som en påskjønnelse for det viktige arbeidet hun gjør på en så utmerket måte.

Finn Arne Johansen har vel innehatt de fleste verv i klubben, blant annet styreleder. De siste vervene han har hatt har vært i handicapkomiteen og valgkomiteen, men nå synes han altså at nok er nok.

Årets ildsjel

Vi får vel nesten si at det var på tide at Stine Torgersen ble velfortjent påskjønnet med denne prisen. Hun har stått på i mange år som medlem av styret og turneringskomiteen. Golfhandelen Open er også hennes baby.

Men i fjor var hun altså spesielt aktiv. I tillegg til å ta trener 2-kurs selv, leverte hun en mengde VtG-kurs og treningsøkter. Dessuten er hun primus motor i det som er igjen av damegruppen og en av kontaktene for juniorgruppen.

I fjor startet hun dessuten en forbundsaktivitet på Krokhol som heter “Hekta på golf” som har som mål å gi folk som sliter med rus og psykiatriske problemer, et attraktivt fritidstilbud.

Det er nesten så man blir anpusten, spesielt når vi vet at dette er i tillegg til full jobb som sykepleier på Ahus og mor til to småjenter. Det blir lite tid av og til til eget spill, men hun er en av klubbens beste spillere, og vel den eneste som har tatt medalje i et NM.

Ikke bare en ildsjel altså, men også en flott representant for klubben.

Diverse

Klubbkontingenten ble hevet til 600 kroner, men det gjelder ikke før i 2025.

Fakturaen for klubbkontingent og spillerett kommer snart, i henhold til Lise Brekka.

Muligheten for avdragsbetaling av kontingent og spillerett er blitt etterspurt av noen, selv om ingen som Lise har vært i kontakt med har bedt om dette. Styret vil undersøke muligheten og vurdere saken.

Tak på drive-in-rangen

Styret arbeider med planer om å få bygget tak over en del av utslagsmattene på driving-rangen. Dette har det vært ønske om lenge, men hvis klubben gjør det, er det mulig å få støtte til tiltaket fra ymse stiftelser. Styret vil holde oss orientert om fremdriften i dette.

Det skal forresten også utdannes flere trenere. Liv Celine Almsbakken, Ronny Waagenæs og Jørgen Spilmann har alle meldt seg på Trener 1-kurs. Dette står det mer om i årsrapporten fra trenerteamet.

 

Tom Rune kunne ikke delta på årsmøtet i år slik han pleier. Han dro nemlig på ferie i Thailand for to dager siden.

Han skisserte derfor noen av sine planer i et brev til styret:

  • Planer for sommeren er først og fremst å få sådd områdene som ble drenert i fjor høst.
  • Det vil da være vintergreen på hull 3 inntil gresset er etablert tilstrekkelig.
  • Det vil så være forbedring/renovering av bunkere som står for tur.
  • Drenering vil fortsette der det er behov.
  • Jeg vil søke om å få drenere driving range slik at den blir mer lettstelt og penere.
  • Det er investert i mye utstyr som vil gjøre banen/greener i bedre stand. Noe av dette er lufteutstyr og slipemaskiner for klippere.
  • Jeg har inngått avtale med Askim og Ski golfklubb om fritt spill på hverandres baner. Avtalene gjelder for alle medlemmer med fritt spill med noen begrensninger.

Vi tok ikke den nøyaktige tiden, men sånn cirka kvart over åtte hadde de fleste fått sagt sitt og startet turen hjemover i lett snøvær og nullgrader.

Vi må jo også nevne at det ble servert wienerbrød, i år til og med før møtet.

Kan jo ikke ha årsmøte uten wienerbrød.

Innhold
Klubben