Nytt fra styret (3)25-06-2014 Nytt fra styret (3)

Det ble avholdt styremøte 18.6. Styret har kommet langt med å få oversikt over medlemmer og har nå laget ferdig bagtags. Disse vil om kort tid være tilgjengelige og kan hentes hos Kari. Vi har også laget et innmeldingsskjema som ligger ved kassa.
I den forbindelse gjør vi oppmerksom på at Tom Rune nå også tilbyr ”studentmedlemskap” med full spillerett til en svært gunstig pris (gjelder studenter inntil 25 år).
Styret har fått på plass et opplegg rundt ”Veien til golf” slik at vi nå kan tilby dette til dem som måtte ønske det. I tillegg har vi kjøpt inn regelhefter som vil ligge til salgs. Fokus er å øke kunnskapen rundt reglene, å ta vare på nye medlemmer og øke tivselen i klubben.
Det er satt dato for neste Golf og Quiz-runde, så hold av 8 august.

Innhold
Klubben