Flergangsgrill

Tradisjonsturnering 25. juni (JK)

Dem drekker visst fælt på Lørenskog. Vi mener dette er 5. gang at det arrangeres Golf & Grill på Krokhol, og har vi rett, så var det jo et aldri så lite jubileum.

Mange gjester var det også, og det er jo hyggelig.

Det er skrevet reportasje, det er tatt bilder, det er resultater i Golfbox.

Innhold
Klubben