Ferieetterlatenskaper

01Selv om redaksjonen har vært på ferie så har det jo skjedd ting og tang, og vi begynner så smått å få tatt unna det som er blitt liggende.

Fra Egil Sørset fikk vi denne rapporten fra Mandagstreffen 21. juli:

Hele 13 spillere jobbet seg gjennom banen i god kveldsvarme under mandagstreffet. Morten Olstad var godt oppvarmet og dro birdiekjør på hull 1, 3 og 5 med en sluttsum på 20 p som resultat. Mener Terje A B hadde 19, og Ketil N 18 poeng. Kjell H og Marit stilte med premier denne gang.

 

 

02Dessuten var det som vanlig Seniorcup på tirsdag 22. juli. Her var også deltakelsen feriepreget. John Sørensen vant A-klassen, Eivor Arntsen B-klassen og Arve Sørlund C-klassen. Sistnevnte sto også for dagens beste prestasjon med 19 poeng.

Det var også en Mandagstreff i går, 28. juli, men fra denne foreligger det hverken noen rapport eller noen resultater.

Ellers minner vi alle om å melde seg på:

Golf & Quiz – 8. august
Jernslaget – 17. august

Innhold
Klubben