7. november 2021 – Så er turen kommet til helgeturneringene.

7. november 2021 – Så er turen kommet til helgeturneringene.

Det var 10 helgeturneringer i år, noe som er slett ikke verst, all den stund turneringssesongen i realiteten besto av 14 uker (vi har ikke regnet med “treff-turneringer”. Én turnering ble avlyst på grunn av corona-restriksjoner. Det var “Dagen før”-turneringen som liksom skal erstatte Pink Cup. I oversikten har vi også tatt med klubbmesterskapet i matchplay, selv om dette teknisk sett ikke er en helgeturnering. Turneringene er rangert etter startdato.Her er en oversikt over de beste i hver klasse (der det var klasser).

Vinnerne

Det var 20 stykker som delte på i alt 25 førsteplasser (det er flere enn ti siden noen av dem var lagturneringer). Flest seire var det Knut Sørset som tok. Han gikk til topps i Jernslaget, International Pairs og Krokhol Masters. Det er bra jobbet det.

Deltakelse

Her har vi tatt utgangspunkt i antall påmeldinger for å gjøre det enklere for oss selv, og det er en totaloversikt som også omfatter annen turneringsvirksomhet.

Best deltakelse var det i Texas Scramble-turneringen (68), Vårsleppen (54) og Golfhandelen Open (50). Ellers var deltakelsesnivået sånn der. Vi lagde ingen slik oversikt i fjor, så vi har ikke noe sammenligningsgrunnlag, men vårt generelle inntrykk er at det har vært en liten nedgang.

Innhold
Klubben