Adjø Ragna Rekkverk

7. september 2021 – Nytt rekkverk

De observant i går og i dag, vil ha merket seg nok et nybrottsarbeid tilrettelagt av veisjefen – i tillegg til all asfaltslipen som er kjørt ut på veiene.

Vi har fått følgende rapport fra Petter Tomren, veisjef og vår mest trofaste korrespondent.”Den gamle og den nye tid”. Kunstverket Ragna Rekkverk er ute av soga, og erstattet av trykkimpregnert.

Gårdsgutten bisto veisjefen/legdekallen med lånt drill og skruer. Dette gjorde at det ble ferdigstilt i dag. Nå gjenstår offisiell åpning.

Det var et par ungdommelige damer som trillet sine golfvogner nedover, men de brukte ikke rekkverket i særlig grad. Mulig de avventet offisiell åpning med snorklipping.

Innhold
Klubben