Årets ildsjel

I forbindelse med at Petter Tomren fikk prisen som Årets Ildsjel på torsdagens årsmøte, ønsker han å takke for den på denne måten.

TAKK !Til min meget store overraskelse ble årsmøtet 2016 avsluttet med at jeg ble beæret med prisen Årets ildsjel. Og som jeg sa til årsmøtet, jeg hadde problemer med å ta imot prisen. Det er jo så mange ildsjeler på Krokhol, noen eksempler: Rolf, Bent Arild og Kari, Tom Rune, styret, alle komiteene, turneringsansvarlige og mange som stiller på dugnad, etc, etc, etc. Min «innsats» er jo i hovedsak bruk av ljå, grøftegraving og vegarbeid, ikke de viktigste tingene for å holde banen i den utmerkede standarden den har. Det viktigste ved dette er jo at det holder en gammel gubbe i form. (At det også innebærer «smisking» for formann Finn-Arne, Odd Hole og noen andre som bruker bil er vel heller ikke kvalifiserende). Og som jeg også sa, for meg er det de som yter mest til beste for klubben jeg er glad i, som er ildsjelene. Og etter min mening er det en ildsjel som går utenpå alle, det er den utrettelige Olaf Thomassen, han er årets ildsjel hvert år slik jeg ser det.

Når jeg så får vite at prisen bare kan oppnås en gang takket jeg ja, og jeg skal ikke slutte med grøfter og veier fordi jeg har fått den. Takk til formann Finn-Arne og styret for prisen, og måtte hell og lykke følge klubben gjennom mange (også fuktige?) år fremover.

Petter Tomren

Innhold
Klubben