Årets ildsjel

I forbindelse med at Petter Tomren fikk prisen som Årets Ildsjel på torsdagens årsmøte, ønsker han å takke for den på denne måten.

TAKK !Til min meget store overraskelse ble årsmøtet 2016 avsluttet med at jeg ble beæret med prisen Årets ildsjel. Og som jeg sa til årsmøtet, jeg hadde problemer med å ta imot prisen. Det er jo så mange ildsjeler på Krokhol, noen eksempler: Rolf, Bent Arild og Kari, Tom Rune, styret, alle komiteene, turneringsansvarlige og mange som stiller på dugnad, etc, etc, etc. Min «innsats» er jo i hovedsak bruk av ljå, grøftegraving og vegarbeid, ikke de viktigste tingene for å holde banen i den utmerkede standarden den har. Det viktigste ved dette er jo at det holder en gammel gubbe i form. (At det også innebærer «smisking» for formann Finn-Arne, Odd Hole og noen andre som bruker bil er vel heller ikke kvalifiserende). Og som jeg også sa, for meg er det de som yter mest til beste for klubben jeg er glad i, som er ildsjelene. Og etter min mening er det en ildsjel som går utenpå alle, det er den utrettelige Olaf Thomassen, han er årets ildsjel hvert år slik jeg ser det.

Når jeg så får vite at prisen bare kan oppnås en gang takket jeg ja, og jeg skal ikke slutte med grøfter og veier fordi jeg har fått den. Takk til formann Finn-Arne og styret for prisen, og måtte hell og lykke følge klubben gjennom mange (også fuktige?) år fremover.

Petter Tomren

Årets ildsjel

ÅRETS ILDSJEL 2020

Ingen utdelingÅRETS ILDSJEL 2019

Ingen utdelingÅRETS ILDSJEL 2018

Ingen utdelingÅRETS ILDSJEL 2017

Jan Berg Jansen

2017-ildsjelen ble påskjønnet fordi han er primus motor i seniorturneringene som holdes hver tirsdag i sesongen.ÅRETS ILDSJEL 2016

Turneringskomiteen

I år tok styret samme vri som Nobelkomiteen gjør noen ganger. De ga årets ildsjel-pris til hele turneringskomiteen for jobben de gjør med å arrangere turneringer.

Fra venstre: Ragnhild Lied Johansen, Marit Bjørnstad, Jens Kr. Tofteberg, Rita Åse, Per frode Haugen, Finn Arne Johansen. Ikke til stede: Stine Torgersen og Knut Storm Hanssen.ÅRETS ILDSJEL 2015

Petter Tomren

Utmerkelsen «Årets ildsjel» gikk til Petter Tomren, a.k.a. «mannen med ljåen» for sin innsats i banearbeidet, spesielt med veier og drenering. Petter sa først nei til utmerkelsen, med den begrunnelse at den eneste som var fortjent til den var Olaf Thomassen. Han godtok den imidlertid da det ble forklart at utmerkelsen kun deles ut én gang (og Olaf fikk den i 2013).ÅRETS ILDSJEL 2014

Lise Brekka

I året som gikk gjorde Lisa Brekka en stor innsats for å rydde opp i medlemskartoteket og bringe det ajour (antagelig for første gang på 15 år). I samme slengen fikk hun til og med inn en del penger fra medlemmer som ikke hadde betalt sine skyldner. For denne innsatsen ble Lise kåret til Årets Ildsjel. Til minne fikk hun en plakett, og til å feire en flaske rosa sjampanje. Vel fortjent og bra jobba.ÅRETS ILDSJEL 2013

Olaf Thomassen

Olaf Thomassen gjorde en fenomenal innsats med snorklipper og sag (ikke minst det siste) i løpet av sesongen, med det resultat at banen er blitt mye ryddigere og mer spillbar.ÅRETS ILDSJELER 2012

Finn Ericsson og Kjell Granung

For sesongen 2012 ble det kåret to ildsjeler, nemlig Finn Ericsson og Kjell Granung, som begge la ned en stor innsats på banen. Kjell kjørte roughklipper en gang i uken hele sesongen og Finn fungerte som assisterende greenkeeper med spesielt ansvar for greenene (som de fleste var enig om var veldig bra).
Kjell var ikke til stede på årsmøtet, så vi har bare et bilde av Finn, som fikk en Gul Enke med genser. Styret hadde imidlertid glemt å bestille statuettÅRETS ILDSJEL 2011

Ragnhild Lied Johansen

Årets pris gikk til Ragnhild Lied Johansen som i årets løp ledet både turneringskomiteen og damegruppen, og opprettholdt høy aktivitet i begge.ÅRETS ILDSJEL 2010

Tom Rune Larsen

Denne prisen ble delt ut på det ekstraordinære årsmøtet, og vi mener at prisen som årets ildsjel gikk til Tom Rune Larsen for hans innsats med å holde banen åpen og spillbar etter konkursen i baneselskapet.ÅRETS ILDSJEL 2009

Jon Kittilsen

Prisen for 2009 gikk til Jon Kittilsen for hans innsats med nettsidene. Han fikk en fin statuett og en flaske Gul Enke (eller Veuve Clicquot Ponsardin for de uinnvidde).ÅRETS ILDSJEL 2008

Ådne Trygg

På årsmøtet 2009 ble prisen “Årets ildsjel” for 2008 gitt til Ådne Trygg, som tok tak i oppspilldelen av grønt kort-kursene da dette var i ferd med å falle sammen. I tillegg har Ådne dessuten lagt ned et stort arbeid for banekomiteen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + 13 =