Uoffisiell rapport fra årsmøtet

Sørmarka 4. februar 2016Det var 25 medlemmer som hadde funnet veien til Sørmarka denne stjerneklare torsdagskvelden.

Før møtet startet minnet vi Per Sarvik, som gikk bort denne uken.For en gangs skyld ble det litt debatt om godkjenning av møteinnkallelsen, ettersom arbeidsgruppen for back-9 mente saksgangen angående deres forslag var feil. Som en konsekvens ble deres forslag trukket. Møtet vedtok likevel at saken skulle diskuteres i samsvar med dagsordenen.

Ann Lisbet Brathaug ble valgt til referent, og Ragnhild Lied Johansen og Lise Brekka fikk lov til å undertegne protokollen. Bjørn Halme ble valgt til dirigent.Årsmeldingen ble godkjent mot to stemmer, mens regnskapet ble vedtatt uten murringer.

Driftsgarantien, som hvis den blir benyttet kun vil dreie seg om å slette gjeld, til banen ble enstemmig vedtatt etter at det ble bemerket at det blir feil å henvise til Krokhol Golf AS og «baneselskapet».

Tom Rune kunne fortelle om tilfredsstillende driftsresultat og at spilleavgiften for medlemmer ikke vil gå opp.

Det var heller ingen innsigelser mot styrets forslag om å holde klubbkontingenten på samme nivå som i fjor.

Når det gjelder saken om back-9, ble som sagt forslaget trukket, men det ble understreket at en leieavtale på ett eller annet nivå med kommunen vil være viktig for forhandlingene om et makeskifte mellom Krokhol gård og Ski kommune. Det ble vedtatt at saken overlates til det nye styret.

Budsjettet for 2015 ble også enstemmig vedtatt.Egil Sørset redegjorde for de økonomiske postene. Regnskapet og klubbens økonomiske stilling fikk karakteristikken bra.Deretter var det valg, og alle dem som var nominert av valgkomiteen ble enstemmig valgt.

John Janderberg ble valgt til leder, og ikke formann slik det stå i innkallingen.

Egil Sørset ble valgt til nestleder og kasserer, mens Ann Lisbet Brathaug, Morten Olstad og Ketil Nordgård blir menige styremedlemmer. Varamedlemmer blir Rita Åse og Lise Brekka.

Som vanlig skal Odd Hole og Trond Torgersen være revisorer også i 2016, men valgkomiteen skal bestå av Arve Bjerke, Kristian Bjerve og Finn-Arne Johansen

Til slutt var det tid for påskjønnelser

Utmerkelsen «Årets ildsjel» gikk til Petter Tomren, a.k.a. «mannen med ljåen» for sin innsats i banearbeidet, spesielt med veier og drenering. Petter sa først nei til utmerkelsen, med den begrunnelse at den eneste som var fortjent til den var Olaf Thomassen. Han godtok den imidlertid da det ble forklart at utmerkelsen kun deles ut én gang (og Olaf fikk den i 2013).Ellers ble det pol-gavekort til diverse komité- og gruppemedlemmer.Finn Ericsson mottok påskjønnelsen på vegne av banekomiteen, som nok en gang fikk mye skryt og applaus på møtet for innsatsen i året som gikk.Redaksjonskomiteen, som i motsetning til andre komiteer stilte fulltallig opp, fikk også sine gavekort. Morten Olstad (t.v.) og Jon Kittilsen (t.h.)Ragnhild Lied Johansen (t.h.) og Marit Bjørstad (t.v.) representerte turneringskomiteen, som fikk takk for det store aktivitetsnivået.Lise Brekka har igjen lagt ned et stort arbeid med medlemsregister, kontingentinnkreving og økonomi, og har en stor del av æren for klubbens sunne økonomi. Det er så absolutt verdt en påskjønnelse.Rett før møtet ble hevet kl. 20.15, takket påtroppende styreleder, John Janderberg, den avtroppende styrelederen, Finn-Arne Johansen, for innsatsen.

Innhold
Klubben