Årsmøtet 2015

Stående applaus

for banekomiteen

2015-02-05 Årsmøte (21)Årsmøtet 2015

Sørmarka, 5. februar 2015

Det ble et kort årsmøte i år, siden det ikke var noe kontroversielt på menyen, unnskyld dagsordenen.
Kort fortalt var det 30 fremmøtte, og det er jo egentlig ikke så verst, siden det er omtrent 15 %. Etter at Finn Arne Johansen ble valgt til dirigent, Ann Lisbeth Brathaug til referent og Ragnhild Lied Johansen og Lise Brekka til å underskrive protokollen, ble alle punktene på sakslisten godkjent i rask rekkefølge.

2015-02-05 Årsmøte (23)Kasserer Egil Sørset var den eneste som gikk litt grundigere til verks og forklarte noen av grepene som er gjort i regnskapet, som for øvrig gikk i greit i pluss. Regnskapet ble også godkjent uten diskusjon.

Ytterligere vedtak ble også fattet:

  • Videreføring av driftsgarantien til banen
  • Konvertere medlemstilskudd (til klubbhus) til egenkapital
  • Medlemskontingenten for 2015 vil være uendret fra 2014

Budsjettet ble lagt frem, og var heller ikke veldig forskjellig fra regnskapet for 2014.

2015-02-05 Årsmøte (24)Så var det valg. Jens Tofteberg var den eneste i styret på valg. Han forklarte at han nå har sittet i styre så lenge at han har slitt ut 4 styreledere, så han tenkte at noen andre kunne overta. John Janderberg ble valgt til styremedlem.

Det ble bemerket at det på årsmøtet neste år vil bli tatt grep slik at ulike «embetsperioder» blir gjeninnført.

Vårt nye styremedlem (eneste bildet vi fant)
Vårt nye styremedlem (eneste bildet vi fant)

Jens Tofteberg gikk ut av styret og ble i stedet valgt inn i valgkomiteen, sammen med Arve Bjerke og Kristian Bjerve.

Trond Torgersen og Odd Hole ble gjenvalgt som revisorer.

Og så var den formelle delen av møtet over på rekordtid.
Det mest interessante skjedde imidlertid etter dette.

Finn Arne redegjorde for det arbeidet som Asbjørn Herdal og Petter Tomren gjør vis a vis Ski kommune for at området med «gamle backen» ikke skal bli gjenplantet. De fortsetter med klubbens velsignelse under forutsetning at klubben ikke forpliktes økonomisk på noen måte.

Årets ildsjel

2015-02-05 Årsmøte (28)

Tenk, rosa sjampanje
Tenk, rosa sjampanje

Jens forklarte at Lise Brekka hadde gjort en stor innsats for å rydde opp i medlemskartoteket, og at det nå er ajour (antagelig for første gang på 15 år). For denne innsatsen fikk Lise hedersprisen: Årets Ildsjel. Til minne fikk hun en plakett, og til å feire en flaske rosa sjampanje. Vel fortjent og bra jobba.

2015-02-05 Årsmøte (31)Litt annen heder ble også besørget. Som nevnt i inngressen fikk banekomiteen, på møtet representert av Finn Ericsson og Ådne Trygg, stående applaus for innsatsen i løpet av sesongen, både før og etter at de fikk utdelt hver sin velfortjente flaske rødvin.

Revisorene, representert av Trond Torgersen fikk også en påskjønnelse for innsatsen, og det samme fikk Jon Kittilsen for redigeringen av nettstedet.

Til slutt fikk Jens Tofteberg også en flaske som takk for sin innsats i styrearbeidet.
Ca. kl. 8 var det hele over og alle gikk hjem, uten å ha fått et eneste wienerbrød.

Innhold
Klubben