Årsrevisjon av handicap 2015

PC-03Du har sikkert fått en melding fra Golfbox om at de har foretatt årsrevisjon av din handicap.

Det var bare 123 medlemmer som var omfattet av revisjonen. Av disse var det hele 64 som hadde 3 eller færre scorer i sesongen. Det betyr at man har fått endret handicapstatus fra “EGA turneringshandicap” til “EGA Handicap”, og betyr i praksis at man ikke kan delta i turneringer utenfor klubbens regi inntil man har fått registrert minst 4 handicaptellende runder.

Listen omfatter for det meste medlemmer som spiller lite, men også en del i handicapkategori 2, som ikke kan reguleres etter 9-hullsrunder. Dette gjenspeiler vel også det faktum at vi har bare to “vanlige” 18-hullsturneringer (Pink Cup og Klubbmesterskapet). Noe for turneringskomiteen å tenke på.

Ellers er det nok noen som har fått seg en overraskelse og blitt regulert ned både ett og to slag.

Her er statistikken:

PC-09Ingen er altså blitt regulert opp.

Hvordan reguleringen gjøres kommer frem fra din oppføring, men kort fortalt, så blir alle registrerte socrer rangert i rekkefølge. Scoren som da blir liggende midt på listen er medianen, eller middelscoren om du vil.

Denne middelscoren sammenlignes deretter med et forventet gjennomsnitt for den handicapgruppen man tilhører ved slutten av sesongen. Forskjellen sammenliges med en tabell som da fører til at man blir justert med enten +2, +1, 0, -1 eller -2 slag.

Grunnen til at en av kategoriene ovenfor er “Medlemmer med 7 eller færre..” er at når en spiller har fått registrert færre enn 8 runder i løpet av revisjonsperioden, tas runder fra foregående år med i beregningen.

For dem som er regulert ned to slag, kan det virke som de bare har registrert sine gode runder, og da fyker gjennomsnittet i været.

Hvis du mener at revisjonen gir deg feil handicap, kan du ta saken opp med klubbens handicapkomité, men vær oppmerksom på at det skal svært mye til for at de tar affære.

Ellers, ikke glem årsmøtet på torsdag.

Innhold
Klubben