Valgkomiteens innstilling 2015

DSCN1188Mottatt fra valgkomiteen gjennom styret.

Til: Årsmøtet 2015 i Krokhol Golfklubb

Valgkomiteens innstilling:

Styret:
Etter siste valg er det bare et styremedlem som er på valg: Jens Chr Tofteberg. Han ønsker ikke å gjenvelges.
Som nytt styremedlem innstiller valgkomiteen: John Janderberg.

Valgkomiteen:
Hele komiteen ønsker avløsning.
Som ny valgkomite foreslås: Arve Bjerke, Kristian Bjerve, Jens Chr. Tofteberg.

Innhold
Klubben