Årsmøtet – sakspapirer

RETTELSE

Vi har nå fått vite at det ikke blir avholdt på Sørmarka.Etter at vi la ut at årsmøte ville bli avholdt på Sørmarka, fikk vi beskjed av styret at så ikke vil bli tilfelle. Sørmarka ligger jo som kjent i Nordre Follo.

I stedet vil møtet bli avviklet virtuelt, med noe som heter Teams.

Dette var nytt for oss, og derfor ble det gitt feil beskjed. Vi har bedt om bruksanvisning som vi kan viderebringe når den er tilgjengelig.

Tidspunktet for møtet er imidlertid uendret:

torsdag 4. februar 2021, kl. 19.00

Altså om en uke. Vi håper flest mulig tar seg tid til å møte.

Styret ønsker at du melder deg på i Golfbox, slik at de får oversikt over hvor mange det blir.

Wienerbrød må man derfor eventuelt ordne med selv.

Innhold
Klubben