Trefelling

Vi har mottatt bildene og følgende rapport fra Olaf Thomassen:Innleid «tømmerhugger» har startet rydding av trær inne på haugen mellom hull 4 og 5. Så får vi håpe at det gir ønsket resultat i form av mer lys/varme på greenene på hull 3 og 4 og dermed bedre gressvekst.Dette har det forresten vært snakk om i flere år. Det burde vel også gi bedre vekstforhold på utslaget på hull 4, slik at vi kanskje får et alternativ til matte.

Innhold
Klubben