Selv når det snør…

… stopper ikke dugnadsinnsatsen på Krokhol.

Vi har fått bilder og følgende melding fra veisjefen, Petter Tomren:Før og etter bilder. Sendes selvfølgelig til redaktøren for å skryte.

Olaf har gått berserk i dammen ved trebrua. Mye seljeskudd på 3 meter og grovt siv. Det skaffet arbeid til permittert veisjef, som gikk igjennom isen en gang. Olaf hadde gått igjennom tre ganger. Burde vært dokumentert med bilde, men venter til det skjer på dypere vann.

Det er fire hauger med kvist, ikke tre, fotografen er ikke av de beste. Kjenner veisjefen Olaf rett blir det nok flere hauger ….

Innhold
Klubben