Årsmøtet vel blåst

17. februar 2022 – Uoffisielt referat fra kveldens årsmøte.
22 medlemmer tok veien til Sørmarka i kveld. Det er vel ikke altfor imponerende. Det var en lengre saksliste enn vanlig, i hovedsak på grunn av innkomne forslag. Noen wienerbrød før møtet ble det ikke, ettersom Sørmarka trodde at vi kom på mandag. Espen fikk en telefon kl 8 den kvelden med spørsmål om når vi kom. Men vi fikk altså lov til å komme i dag, men de bestilte wienerbrødene ble altså forsinke. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer og av innkalling, saksliste og forretningsorden gikk greit unna. Deretter ble Bjørn Hallme valgt til dirigent (som vanlig) Stine Torgersen ble valgt til referent, mens Marit Bjørnstad og Olaf Thomassen ble valgt til å undertegne protokollen.

Årsmelding

Styreleder Espen Nordskog tok seg av årsberetningen og rapporten om styrets arbeid, men det var ikke nødvendig med noen særlige utbroderinger. Han understreket at det gode samarbeidet med Golfhandelen og Tom Rune fortsetter. Hos Nordre Follo kommune er det en ny giv. Skogsjefen er blitt pensjonist, og det er nye folk å ha med å gjøre, som er langt mer positive. Blant annet er kostnader til leie av kommunens områder (bl. a. del av drive-in-rangen) blitt halvert, og de ønsker minimum 5-årskontrakter noe som også er positivt. Dessuten er det satt i gang prosess med hensyn til å få fortgang med bedre drenering av driving-rangen og parkeringsplassen.

Aktivitet

Det ble meldt om bra med aktivitet, med blant annet mange turneringer, flere åpne med god deltakelse fra andre klubber. Klubbtrening er et populært tiltak som styret håper å videreføre. Juniortrening har vi ikke hatt på flere år, men det har vært etterspurt av flere som har vært på kurs. Stine og Stefan har planer om å ta Trener 1-kurs, for å kunne ta seg av juniorer. Det var veldig stor pågang på VtG-kursene i fjor. 33% av kursdeltakerne meldte seg inn.

Økonomi

Mange nye medlemmer men problemer med å bruke nok penger gjør at økonomien i 2021 var særdeles god.

Komiteer og grupper

Her ble det for det meste henvist til de skriftlige rapportene.

Bane

Sander la til at det er god plass til flere i dugnadsgruppen – som har det veldig hyggelig hver mandag.

Handicap

Her er Finn Arne alene-medlem, og det er behov for flere medlemmer. Frivillige bes melde seg for styret. Det er ikke veldig arbeidskrevende å delta i denne komiteen.

Senior

Deltakelsen i seniorcupen på tirsdager har gått ned, og gruppen etterlyste flere deltakere, spesielt flere kvinner.

Redaksjon

Her er det også behov for nytt blod. Morten Olstad gir seg nemlig, og det er litt uforsvarlig at det er bare én person som har tilgang til redigering av nettsiden og sosiale medier. Komiteen vil svært gjerne ha med seg noen som er litt yngre enn redaktøren, og gjerne noen med litt IT-kompetanse og gjerne god greie på sosiale medier. Heller ikke her vil det være snakk om noen stor arbeidsbyrde.

Medlemsundersøkelsen

Espen noterte at vi er mer fornøyd enn i andre klubber. Av de få negative tingene, ble det nevnt sakte spill, og kvaliteten på bunkre og utslagssteder. Styret har planer for å promotere raskere spill. Det vil også bli gjort mer ut av fadderordning – som mange nye ikke får med seg. Årsberetningen og alle delrapportene ble godkjent enstemmig.

Regnskap

Regnskapet understreket at klubben har godt med penger. Revisjonsberetningen ble formelt presentert som seg hør og bør. Regnskapet ble godkjent

Innkomne forslag

Fornyet støtte til forbedringer på banen ble godkjent Fullmaktene som gis til forskjellige styremedlemmer ble også godkjent. Handlingsplanen for styrets arbeid – godkjent Nytt baneoppsett – dette dreier seg om å bruke forskjellige utslag på front- og back-9. Planen som ble langt frem som forslag for å legge til rette for dette ble godkjent Nordre Follo Idrettsråd har ikke penger, men har likevel ansatt folk. De foreslår at alle medlemsklubber finansierer dette ved å betale 50 kroner per medlem. Ingen av golfklubbene i kommunen føler at idrettsrådet gir dem noe, og sliter litt med å forstå hvordan de jobber. Møtet godkjente at styret melder oss ut hvis planen med å kreve 50 kroner per medlem opprettholdes.Forslaget om å utarbeide en plan for å bygge golfsimulator er langt mer omfattende enn det som er presentert i sakspapirene – det dreier seg etter sigende om en ordentlig «blekke». Årsmøtet godkjente at styret setter ned en arbeidsgruppe som skal se på muligheter for å gi bygge en golfsimulator. Resultatet av arbeidet vil bli forelagt (et ekstraordinært) årsmøte før ev. anskaffelse.Medlemskontingenten forblir på 550. Spilleavgift også uendret. Budsjettet ble godkjent uten for mye diskusjon. Organisasjonsplanen ble også godkjent Møtet godjente at styret endrer statuttene for Årets ildsjel. Fortjente folk vil kunne hedres på nytt, men styret mener vi må prioritere nye.

VALG

Nye og gamle styremedlemmer ble valgt i henhold til valgkomiteens innstilling. Når det gjelder valg av revisorer var det kommet inn en endring etter at sakspapirene ble sendt ut. Odd Hole har trukket sitt kandidatur. Foreløpig ble Trond Torgersen valgt som ene-revisor. Styret vil sjekke om klubben i henhold til NIFs og klubbens egne lover trenger to revisorer, og skaffe en ekstra revisor hvis det viser seg nødvendig.

Kontrollkomite – akklamasjon

Representasjonsrett – Godkjent

Valgkomite – valgt

Det ble bemerket at det var litt uheldig med bare 2 medlemmer. Bedre med oddetall. Flere medlemmer av valgkomiteen vil bli vurdert neste år.

Diverse

Det vil si ting som ikke står på dagsordenen.

Årets Ildsjel

Etter tre års opphold ble prisen Årets Ildsjel på nytt delt ut. Styret hadde fått inn en rekke forslag, og foretok et hemmelig valg: Valgt ble Stefan Johansson, og høyst fortjent, ettersom han var initiativtaker til mange tiltak og ellers aktiv på mange fronter i sesongens løp. Han var dessverre ikke der i dag, da han er med på repetisjonsøvelse i Sverige, «lumpen» som svenskene kaller det. Det ble spekulert om han er blitt sendt til Gotland. Statuett er bestilt og vil bli delt ut ved en senere anledning. Det ble ikke delt ut noen andre påskjønnelser, slik som før har vært vanlig, blant annet til avtroppende tillitsvalgte og andre fortjenstfulle personer. Det har jo vært vanlig å dele ut gavekort til et herværende statsmonopol. Vi håper denne tradisjonen blir gjeninnført neste år.

Hjertestarter

Styret har startet en prosess med å utrede anskaffelse av en hjertestarter. Selv om gjennomsnittsalderen har gått ned, er dette noe vil bør ha. Det finnes enstøtteordning som klubben skal sende en søknad til, men ellers er veien videre usikker. Man kan få, kjøpe eller leie en hjertestarter, og tillegg er det vedlikehold og kursing av brukere å ta hensyn til.

Diskgolf-banen nummer 2 i verden

Det ble bemerket av Krokhol Disc Golf Course nå er rangert nummer 2 i verden. Møtet var av den oppfatning at vi, i forlengelse av dette, må kunne kalle oss verdens nest beste golfbane.

Slutt på fotballgolf

Det er slutt på fotballgolf på Krokhol. Alle hullene er allerede tatt opp og fylt med jord.

Driving-range og parkeringsplass

Klubben har startet en dialog med kommunen angående grunnforholdene på drive-in-rangen og parkeringsplassen. På grunn av disse blir det mistet flere golfballer på rangen enn man burde forvente. Vi har nå fått lov til å utbedre grunnen på d-rangen og utvide parkeringsplassen. Hvordan og når det vil skje blir avklart etter hvert, men er noe som vil bli prioritert sterkt. Andre utbedringer av rangen, for eksempel tak over noen av mattene, må vente.

Påminnelse:

Klubbmesterskap innendørs 12. mars. To grupper. 1 scratch og 1 med handicap. Det var takk for seg rundt kl. 20.30.
Innhold
Klubben