Årsrevisjon 2015

Alle skal nå ha fått en e-post fra Golfbox om at årsrevisjonen for 2015-sesongen er gjennomført.For klubben som helhet ble resultatene som følger:

Medlemmer med 3 eller færre scorer i sesongen = 61

Har man ikke minst 4 tellende scorer i løpet av sesongen får man endret handicapstatus fra EGA Turneringshandicap til EGA Handicap.

Medlemmer med 7 eller færre scorer de siste to sesonger = 7

Har man ikke minst 8 tellende scorer i løpet av denne og forrige sesong, er det ikke nok grunnlag for å foreta revisjon.

Medlemmer som har oppnådd handicap 36 i løpet av sesongen = 12

Dersom man først har fått sitt EGA Turneringshandicap i løpet av denne sesongen, er det ikke en komplett sesong som grunnlag for en revisjon.

Medlemmer som ikke har blitt regulert = 50

Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er korrekt.

Medlemmer som har blitt regulert ned 1,0 = 3

Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er for høyt.

Medlemmer som har blitt regulert ned 2,0 = 4

Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er for høyt.

Medlemmer som har blitt regulert opp 1,0 + stigning over 1,9 = 0

Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er for lavt. Medlemmets handicap har i løpet av sesongen steget med mer enn 1,9.

Medlemmer som har blitt regulert opp 2,0 + stigning over 1,9 = 0

Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er for lavt. Medlemmets handicap har i løpet av sesongen steget med mer enn 1,9.

Medlemmer som har blitt regulert opp 1,0 + stigning under 2,0 = 6

Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er for lavt. Medlemmets handicap har i løpet av sesongen ikke steget med mer enn 1,9.

Medlemmer som har blitt regulert opp 2,0 + stigning under 2,0 = 1

Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er for lavt. Medlemmets handicap har i løpet av sesongen ikke steget med mer enn 1,9.

Medlemmer som har blitt manuelt regulert = 0

Medlemmer i denne gruppen har blitt manuelt regulert og faller utenfor årsrevisjonen. Medlemmets handicap har i løpet av sesongen ikke steget med mer enn 1,9Det er noen kjente navn blant dem som ikke har nok runder til å få EGA Turneringshandicap. For noen skyldes dette at de er i handicapkategori 2, og derfor ikke blir regulert i 9-hullsrunder. For dem vil det bli bedre i år, ettersom handicapreglene er endret slik at de blir regulert etter 9-hullsrunder, f.eks. mandagscup. Blant dem som ikke har registrert minst 3 runder finner vi også en del personer som spiller lite.

Dette og dem som ikke har registrert minst 7 runder over to år er imidlertid en meget stor gruppe, nesten halvparten av de 144 som er behandlet i årsrevisjonen.

Når det er sagt, spiller det kanskje ingen rolle for dem det gjelder at de ikke har EGA-turneringshandicap, ettersom det eneste dette har betydning for er at de ikke kan delta i turneringer utenfor hjemmeklubben.De som har lest styrets årsberetning (husk årsmøtet på torsdag), vil ha fått med seg at vi nå har over 200 medlemmer. Hvordan kan det da ha seg at det bare er 144 som var gjenstand for årsrevisjon. Vi vet ikke, men tror, at dette skyldes at dem som har høyere handicap enn 36, og derfor har klubbhandicap, ikke blir revidert på denne måten.

Når vi sammenligner med i fjor, ser vi at det er langt færre som er blitt skrevet ned. Dette får vi tro skyldes at mange nå er blitt flinkere til å registrere alle runder, og ikke bare de gode.

Ellers så er dette siste gang, det blir slik automatisk årsrevisjon via Golfbox, fra og med i år er det handicapkomiteen som skal foreta en «skjønnsmessig justering» – mer jobb på dem altså. Da vil det sikkert være lurt å si ifra til dem om du mener at du har feil handicap i forhold til din nåværende spillestyrke.

Vi får nok høre mer fra dem.

Innhold
Klubben