Årsrevisjon 2016

Som kjent gjennomføres det hvert år en årsrevisjon i Golfbox av medlemmenes handicap.Du skal ha fått en e-post fra Golfbox om hvilken justering som er gjort av din handicap.

Her er en oppsummering for klubben som helhet: Det er 168 medlemmer som var inkludert i årsrevisjonen.Hvis du har spørsmål om eller ønsker å klage på årsrevisjonen, skal du henvende deg til handicapkomiteen. Den har myndighet til å foreta ytterligere justeringer etter skjønn.

Kontaktopplysninger finner du her

Innhold
Klubben