Årsrevisjon 2016

Som kjent gjennomføres det hvert år en årsrevisjon i Golfbox av medlemmenes handicap.

Du skal ha fått en e-post fra Golfbox om hvilken justering som er gjort av din handicap.

Her er en oppsummering for klubben som helhet: Det er 168 medlemmer som var inkludert i årsrevisjonen

Medlemmer med 3 eller færre scorer i sesongen 64 Har man ikke minst 4 tellende scorer i løpet av sesongen får man endret handicapstatus fra EGA Turneringshandicap til EGA Handicap. Medlemmer med 7 eller færre scorer de siste to sesonger 4 Har man ikke minst 8 tellende scorer i løpet av denne og forrige sesong, er det ikke nok grunnlag for å foreta revisjon. Medlemmer som har oppnådd handicap 54 i løpet av sesongen18 Dersom man først har fått sitt EGA Turneringshandicap i løpet av denne sesongen, er det ikke en komplett sesong som grunnlag for en revisjon. (Denne overskriften er litt misvisende. Fra listen ser det ut til at dette gjelder medlemmer som er innmeldt eller som har skiftet medlemstype i løpet av sesongen.) Medlemmer regulert -3, -2, -10 Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er for høyt. Medlemmer som ikke har blitt regulert 70 Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er korrekt. Medlemmer regulert +1 5 Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er for lavt. Medlemmer regulert +2 2 Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er for lavt. Medlemmer regulert +35 Årsrevisjonen har vist at medlemmets handicap er for lavt. Medlemmer som har blitt manuelt regulert 0 Medlemmer i denne gruppen har blitt manuelt regulert og faller utenfor årsrevisjonen

Hvis du lurer på hvordan det hele er regnet ut, kan du jo jobbe deg gjennom forklaringen til det europeiske golfforbundet nedenfor. Vi har ikke tatt brydderiet med å oversette det til norsk. Klikk på bildene for å vise dem i et større format.

Hvis du har spørsmål om eller ønsker å klage på årsrevisjonen, skal du henvende deg til handicapkomiteen. Den har myndighet til å foreta ytterligere justeringer etter skjønn.