Årsrevisjon 2018 utført

Hvis du har riktig e-postadresse i medlemsarkivet i Golfbox, skal du i dag ha mottatt en melding om årsrevisjon av handicap.Golfbox gir oss også en klubboversikt. Den ser slik ut:

Vi synes vel at det forholdsmessig er veldig mange som ikke spiller handicaptellende runder. Det dreier seg om nesten halvparten av dem som er gjenstand for regulering. Nå spiller ikke dette noen veldig stor rolle for den enkelte, for det eneste som skjer når man ikke har minst 4 tellende scorer i løpet av sesongen, er at man får endret handicapstatus fra EGA Turneringshandicap til EGA Handicap (eller at det forblir det siste). Eneste konsekvensen av dette er at man ikke får delta i handicap-turneringer utenfor klubben.Ellers er det nå en god del færre som faktisk får regulert handicapet i årsreguleringen. Det er, som vist, ingen som ble skrevet ned, og bare fire som ble skrevet opp.

Hvis du likevel mener du har feil handicap, minner vi om det som står i årsmeldingen fra Handicapkomiteen:

Handicapkomiteen har myndighet til å foreta justering av handicap som er åpenbart feil. Dette må tas opp av spilleren med komiteen, som så etter beste evne foretar en vurdering av spillestyrken.

Innhold
Klubben