Asfaltslip er fine greier

16. november 2021 – Asfaltslip er et ord veisjefen bruker med andakt og følelse.

Når vi søker på Google, får vi imidlertid opp for det meste polske musikksider, blant annet asfaltshop.pl.

Det vi tror det er, er imidlertid gammel asfalt som er fjernet fra hvor det nå er den har ligget, for å gi plass til ny asfalt. De som fjerner slikt trenger naturligvis et sted å legge den fra seg, og der har Tom Rune i lang tid latt dem bruke et hjørne av parkeringsplassen. De fleste har sikkert lagt merke til de koksgrå haugene.

Asfaltslip kan imidlertid gjøre nytte på banen. Mange veier har blant annet fått en fastere form siden veisjefen (a.k.a. Petter Tomren) lærte og fikk løyve til å kjøre hjullaster.

Nå har han vært på ferde igjen og sendt følgende rapport:

Bekk gjenoppdaget, og litt kosmetikk

Fylling-bekken er presentert før. En tidligere bekk er gjenoppdaget, blir nå kalt Fylling-bekken2.

Egil og Arve har gravd i tung gjørme og klippet røtter m v for å få åpnet denne nye vannveien. Deres korrespondent, Hr Redacteur, deltok i mer beskjeden grad men var tilstede.

Har imidlertid etterpå bygget opp noe ved gul tee 5, og forbedret veien. Kan nok kalles en kosmetisk forbedring, men siden standarden på Kroken stadig utvikles må vel også slikt kunne forsvares?Vi mottok i dag også et annet bidrag fra samme korrespondent, som vi herved publiserer under tvil. Han har fått det fra gårdsgutten.

Han hevder at i seniorgruppen er det fremdeles disse reglene som gjelder.

Innhold
Klubben