Bekkeoppgradering

8. november 2021 – Dugnadsgjengen har vært på ferde igjen, og vi har fått bilder og rapport fra Petter.

Han sier at redaksjonen bare kan ignorere om det kommer for mye om arbeid på og rundt banen, men det kan vi jo ikke.Vedlagte bilder viser «oppgraderingen» av «Fylling-bekken». Navnet er neppe godkjent av Kartverket, men må da være forståelig siden den kommer fra/langs fyllinga ovenfor fairway hull 5.

Kan gjøre det lettere å finne ballen for klubbens mange notoriske slicere.

Neste prosjekt er utvidelse av grøft langs samme fairway, planlagt til fk onsdag.Skulle noen ønske å se beundrende på spade-bruken til dugnadsgjengen er de velkomne. Tar man med f eks wienerbrød takker ikke nevnte gjeng nei til det!

Egil og Arve raserer for øvrig trær for å bedre lysforholdene på tee-er og greener….

Innhold
Klubben