Backen-rapport

Nord-Dakota har Bakken-feltet (skifergass), Krokhol har Backen-feltet (golf).Som vi rapporterte 18. august, har back-9-arbeidsgruppen fått muntlig klarsignal til å begynne å rydde området.

I henhold til redegjørelsen vi fikk fra Styret, skal det utarbeides en fremdriftsplan for området som eies av kommunen, og den ser vi frem til å lese.

Redaksjonen er av den oppfatning at vi må ha et nøkternt forhold til dette. Det er fint å drømme litt, for det er mange som savner backen, men noen gjenåpning ligger nok ganske langt frem i tid.

Vi tror at det som ville gi størst umiddelbar økonomisk gevinst ville være å gjenåpne andre halvdel (den lengst mot RV155) av rangen, og ytterligere utvikle rangen til et bedre produkt. Tiltak som burde vurderes:

  • Bygging av værbeskyttelse (tak og bakvegg), for eksempel på den borteste delen
  • Anlegg av skikkelige gressutslag (planering, såing, fairwayklipp). Et slikt område må også forvaltes skikkelig med markeringer for hvor det kan slås fra, som flyttes med jevne mellomrom
  • Anlegg av flere og bedre siktepunkter, for eksempel ved å bygge forhøyninger i terrenget, med permanente og godt synlige sirkler rundt.

Dette tror vi vil trekke enda flere til drive-in-rangen og til å trekke kortet enda flere ganger.

Ellers har vi forståelse for ønsket om å åpne noen av hullene som avlastningshull, og som da kan brukes når det er green-problemer på hull 3 og 4 (og det vil alltid være green-problemer i kroken av Kroken). De mest sannsynlige kandidatene er nok gamle hull 11 (bildene) og gamle hull 7 (rett bak greenen på nåværende hull 8. Hvis det gjøres noe slikt, håper vi det blir hull 11, fordi gamle hull 7 antagelig var det dårligste hullet vi hadde på 18-hullsbanen. Men dette får tiden vise.

Innhold
Klubben