Bare rot

30. mars 2021 – Dugnadsgjengen gir seg ikke selv om det er midt i påskeuken.

Vi har fått rapport og bilder fra Petter Tomren.Med tanke på vår, baneåpning og vektøkning blant medlemmene har komiteen funnet det nødvendig å fjerne roten ved veien opp til utslag hull 4.

Sikkerheten i høysetet.

Bildet er slik den var, godt fastfrosset.

Tre bilder viser en redusert rot, som ble slept tvers over fairway 3 og 5. Venter på å bli hentet av hjullaster ….Burde vært video, men vi har ikke nok mannskap til å få tatt levende bilder.Dette burde jo være et utmerket emne for noen som driver med treskjæring.

Vi tenkte med en gang på en merskumspipe. Interesserte bes melde seg for banekomiteen.

For øvrig synes vi at det virker som et er et aldri så lite grønnskjær i gresset.

Innhold
Klubben