Skjærtorsdag 2021 på Kroken

1. april 2021 – I det fine været bestemte vi oss for å ta våren på Krokhol i nærmere øyesyn.Det ser lovende ut, selv om våren ikke har kommet riktig like langt som på samme tid i fjor, da det jo var rekordtidlig åpning av banen.

Det er igjen litt is her og der, og det er ganske vått fremdeles mange steder, men for ukyndige øyne så ser det ut som at greenene har klart seg meget bra gjennom vinteren. Det er få tegn på soppskader.

Det har også vært gjort en del arbeid på banen i vinterens løp, og det er en del etterlatenskaper etter dette. Så det er nok på tide at banekomiteen gjør klar til dugnad. Det mangler ikke på oppgaver.

Ny inntektskilde

Vi leser på nettet at Kulturdepartementet og Norges Golfforbund (NGF) har inngått en avtale om å innføre parkeringsavgift i norske golfklubber.

Dette vil gi Krokhol og andre golfbaner en kjærkommen ekstrainntekt.

Parkeringsavgiften blir på 100 kroner dagen og skal enkelt  innkreves på VIPPS.Vi ser ikke bort fra at banen kan være klar til åpning omtrent som på samme tid som i fjor, altså om ca. 3 uker. Nå er det meldt om nattefrost frem mot helgen, men vi håper dette ikke vil sette utviklingen tilbake i noen særlig grad.

Hull 1

Her ser det bra ut, og greenen får jo ganske mye sollys.

Hull 2

Ganske vått på fairway, og en liten snøklatt ligger igjen, men greenen ser bra ut.

Hull 3

Her ligger det fortsatt rester av is, blant annet etter skiløypa. I skyggen er det tæle helt opp til overflaten, og ellers er det ganske vått. Greenen ser imidlertid veldig bra ut.

Hull 4

Arbeid med fjerning av trær i åsen for å gi greenen mer lys, gjør at tilstanden ser verre ut enn den kanskje er, men det er definitivt den greenen som har størst forbedringspotensial.

Hull 5

Fairwayen er ikke like våt som 3-ern. Greenen ser ganske bra ut, men det ligger igjen en del sand etter “vinteriseringen”.

Hull 6

Fairwayen er ikke altfor våt. Greenen er ofte en av dem som blir først spillbare, men i år kan det se ut som den henger litt etter.

Hull 7

Fairwayen er nesten spillbar allerede, og greenen ser ut til å ha klart seg fint.

Hull 8

… var vi for late til å ta i øyesyn, men på avstand virker det som forholdene er bra.

Hull 9

Fairwayen er enda litt våt, og greenen er i omtrent samme forfatning som 5-ern, med en del sandrester liggende igjen som får tilstanden til å se litt verre ut enn den er.

Treningsområdene

Vi så ikke på nærspillområdet, men treningsgreene så bra ut.

Noen hadde også tatt i bruk drive-in-rangen. Den er ikke åpen enda, men med selvplukk så går det altså å slå noen slag. Vi tror ikke det er så lenge til den er tørr nok til å begynne med maskinplukk, og det er det som er kriteriet for åpning.

Dugnadsideer

Vi går ut fra at banekomiteen allerede er i ferd med planleggingen av den årlige vårdugnaden. Her er noen bilder av saker og ting som deltakerne kan få befatning med.

Innhold
Klubben