Tanker fra Johansson

2. april 2021 – Stefan Johansson har gjort seg noen tanker om viktigheten av å sette mål, og hvordan de må utformes for å være effektive. Det burde være interessant lesning for noen og enhver. For størst mulig utbytte, anbefaler vi å lese teksten minst to ganger.

Om å sette mål for golfen

Noe mange av dere kanskje ikke vet, er at jeg tidligere har jobbet som coach. Jeg lærte meg coaching av en dame som hette Monica Gustavsson, som i sin tur hadde fått opplæring av Pia Nilsson. Pia Nilsson, som kanskje noen vet, var coachen til Annika Sörenstam. Jeg velger derfor å se det som at jeg kun var to steg unna å være coachen til Annika. Nå jobbet jeg riktig nok ikke som coach for golfspillere, men for arbeidssøkere i en av regionene i Sverige med høyest arbeidsledighet. Noe jeg lærte meg der er viktigheten av å sette mål. Uansett om det handlet om å starte en bedrift, få seg en jobb eller bare om å kunne gjøre det tilstrekkelig bra for å overleve det neste året.

Målsetninger

Jeg har lyst til å dele mine tanker om målsetninger. Det er mange som har skrevet om målsetninger i golf, så dette er ikke noe nytt. Kanskje er det imidlertid et litt annet syn på målsetninger. Du tenker kanskje at du ikke trenger mål, fordi golf er noe du driver med kun fordi det er gøy. Til tross for at jeg snakker en del om antall slag og score, så vil jeg at du skal glemme det. Grunnen til at jeg snakker om det, er fordi slag gjør det enklere å forklare, og at det er en del av mine mål. Men mål er like så viktig hvis det handler om å kun ha det gøy. Hvis du opplever målet som en belastning, så har du feil mål. Målene skal drive deg til å gjøre mer av de riktige tingene, uansett om det er å få en bedre score eller å kunne slappe av mer i hverdagen. Hvilke mål og hvilke formål du har med golfen skal ikke jeg, eller noen andre, bestemme. Men jeg overbevisst om at å ha mål lønner seg for deg, uansett hva målet og formålet er.Innen golf, som i annen idrett, og for den slags skyld livet generelt, så er mål viktige. Mål gir oss retningssans og er et middel til å finne ut hvorvidt vi er på riktig vei. I tillegg er mål viktige for å vite at vi faktisk har oppnådd det vi tidligere har planlagt. Det er overraskende mange som sier at de ikke har mål, men når man spør dem om hva de ønsker å oppnå, så har de det faktisk likevel. Derfor er det ikke bare å sette mål i seg selv som er viktig, men også å se på beviser for at målet er nådd. Hvordan vet jeg at dette målet er nådd? Hva ser jeg? Hva hører jeg? Hva føler jeg?

Mitt mål for fjorårets sesong var å komme meg ned til 18 i handicap fra 31,3. Handicap i seg selv er ikke en god målestokk ettersom «handicap spilt til» er avhengig av banen du spiller. Det vil si at det er eksterne faktorer som jeg ikke kan påvirke, som påvirker handicap. Mitt mål var derfor egentlig å komme meg ned til 90 slag i gjennomsnitt på en 18-hullsrunde.Så hvordan setter man egentlig mål? Mange av dere har sikkert hørt om SMARTe mål. SMART er et akronym som tolkes litt forskjellig, men jeg har lært at er SMART følgende:

S – Spesifikt

Et mål må være spesifikt. Jo mer spesifikt, desto bedre. Det er bedre å si at du ønsker å komme deg til Trondheim enn å si at du ønsker å kjøre nordover. Hvorfor? Jo, for hvis E6 er stengt,  så må du kanskje kjøre via E16 og E39 som i tillegg går vest-, sør- og østover for å ta deg til Trondheim. I tillegg er det problematisk hvis du bommet på hvor startpunktet er. Du var sikker på at du var i Soknedal, men egentlig var du i Stjørdal. Er du usikker på geografien, oppdager kanskje du ikke at du må snu før du er i Mosjøen. Hva er det egentlig du ønsker å oppnå?

Målet trenger ikke å være relatert til score, for å ha sagt det. Det kan like så vel handle om hvor ofte du skal spille. Eller kanskje hvor mange baller du skal slå i vannet fordi du ønsker prøve «å gå for det».

M – Målbart

Et målbart mål er veldig viktig for å kunne vite om du har oppnådd målet. Hvis jeg setter et mål om å «spille bedre golf», hvordan vet jeg at jeg har oppnådd det? Er det når jeg ikke hatt noen straffeslag på en runde? Jeg kan jo fortsatt ha en bedre score enn normalt.

I tillegg så må det være innenfor rammer du kan påvirke. Ofte hører vi at folk sier at målet er «å vinne konkurransen» eller «bli best i verden». Det er det jeg kaller «media-målene», det vil si hvordan man omtaler målene. På samme måte som meg i fjor, da jeg snakket med andre, sa jeg at målet mitt var et spesifikt handicap. Det man ofte finner hos dem som utøver eliteidrett er at målene egentlig ikke er å bli best. Det er en visjon. Hvorfor er det ikke målet? Jo, helt enkelt fordi de ikke har all makt over det. Jeg kan uten problem vinne klubbmesterskapet 2021 … hvis alle andre spiller dårlig. Ettersom jeg ikke kan styre hvor bra eller dårlig andre spiller, så er det en dårlig idé å sette som mål at jeg skal bli best, eller vinne en turnering.Så hvordan kan jeg sette mål hvis jeg ønsker å bli best? En måte er å se på statistikk og sannsynlighet? Hvis jeg ønsker å vinne klubbmesterskapet i 2021, hva må jeg score for å sannsynligvis gjøre det? I 2019 og 2020 var vinnerscorene 158 og 155 slag. Et målbart mål som jeg har makt over er derfor å gå to runder på to dager på til sammen 154 slag.Hvis jeg når det målet, er det sannsynlig at jeg vinner. Det er ikke garantert, ettersom jeg ikke kan styre hvor bra andre spiller, men hvis målet mitt er å ha en score som er bedre enn det vinnerne vanligvis har, så er det store muligheter for at jeg kan vinne.

A – «As if now»

Her skiller mine smarte mål seg litt fra andre. På A-et her vil mange skrive «attainable», oppnåbart, noe jeg kommer tilbake til under R.

Med «as if now» mener jeg hvordan du formulerer målet. Det vil si at når du snakker om målet, så gjør du det i form av nåtid eller fortid. I stedet for å si at «jeg skal gå en runde på 90 slag» så si «jeg går en runde på 90 slag».

Så hva er forskjellen? Mål gjelder fremtiden, ellers er det ikke et mål. Når vi tenker på fremtiden så er det enkelt å tenke at vi skal gjøre noe, ikke at vi gjør noe. Problemet med det er hvordan vi behandler informasjon i hodet. Hvis jeg forestiller meg at jeg skal gjøre noe, så har det en temporal (tidsmessig) antydning om at det skjer i fremtiden. Hvis jeg tar den tanken og flytter den inn i fremtiden, så betyr det at når jeg er kommer til det aktuelle tidspunktet så er det fortsatt med tanke på fremtiden. Hvis du, for eksempel, setter deg som mål at du skal gjøre noe i morgen, er i morgen dagen etter i morgen.

For de aller fleste (som jeg møtt) så skaper en formulering som medfører at de gjør noe, mer engasjement enn formuleringer som medfører de skal gjøre noe. Sammenlign utsagnene «nå koser vi oss» og «jeg skal betale skatten».

R – Realistisk

Jeg sier realistisk, noen sier relevant. Her snakker vi om å sette mål på riktig nivå, men hva er riktig nivå? Jeg mener at de fleste stort sett setter for lave mål, eller alt for høye. Hvis du begynte å spille golf i fjor, så er det ikke særlig realistisk å ha som mål å gå en runde på 54 slag. Det er ikke umulig å gå på 54 slag, men det birdie på hvert hull i gjennomsnitt. Det er mange som gjort birdie på hvert hull på en bane, men verdensrekorden når det gjelder lavest 18-hullsscore 55. Så det er lite realistisk for de fleste å ha dette som mål.

Dette er forresten ikke det jeg opplever oftest. Det er langt vanligere at de fleste setter seg alt for lite «hårete» mål. Husk at et mål også skal motivere deg til å gjøre ditt beste. Som nevnt tidligere startet jeg fjorårssesongen på 31,3 i handicap og målet var å komme meg ned til 18 (90 slag i gjennomsnitt). Ganske tidlig i sesongen oppdaget jeg at spilte runder på rett over 90 slag. Da valgte jeg å konsultere «the mother of all knowledge», kommentarfeltene under golfvideoer på YouTube. Der fikk jeg mange forskjellige forslag, men endte opp med å bestemme meg for at mitt nye mål var at «i august 2020 spiller jeg spiller 18-hullsrunder på 84 slag i gjennomsnitt, fra gul tee på Krokhol». Det motsvarer 12,4 i handicap. Jeg avsluttet sesongen på 13,4 i handicap som motsvarer 85 slag fra gul tee på Krokhol og den beste runden var på 81 slag.

T – Tidsbestemt

Målet må også være tidsbestemt, noe som er svært tett forbundet med at mål skal være spesifikke og målbare. Hvis du ikke definerer når målet skal være nådd, kan det alltid skyves inn i fremtiden.

Særlig effektivt er det når man forestiller seg det oppnådde målet på et tidspunkt, sett fra tiden etter det er oppnådd. Det vil si at man forestiller seg et tidspunkt etter at målet er nådd, og ser tilbake på da man nådde målet.

Mine mål for 2021

Mange jeg møter har en tendens til å tro at målsetninger er en rett vei fra A til B. Men på samme måte som i golf så er veien ikke ofte så rett frem. Det har ofte skjedd at den fine drawen vi så for oss på hull to, blir en slice rett ut i vannhindret. Hva gjør vi da? Det eneste riktige er å droppe ballen og legge det forrige slaget bak oss. På samme sett som vi sjeldent finner frem i perfekte linjer på golfbanen, så er veien til målet sjeldent rett frem. Det ser oftere ut litt mer ut som dette:På golfbanen så utgjør utformingen av hullet grensene vi må holde oss innenfor. Når det kommer til målsetting så er SMART grensene. Det betyr ikke at det er en rett linje til mål, men det gir oss en rettesnor som leder oss på riktig vei. Et godt formulert mål hjelper oss bevisst og ubevisst på riktig vei.Så mine mål for 2021 er følgende:

  • I august 2021 spiller jeg i gjennomsnitt 18-hullsrunder på 78 slag, fra gul tee på Krokhol.
  • Jeg vinner klubbmesterskapet 2021 i Krokhol GK med en score på 154 slag.
  • 31. september 2021 har jeg spilt 60 18-hullsrunder og 115 9-hullsrunder.
  • 31. september 2021 slår jeg i gjennomsnitt følgende carry-distanser med mine køller:

o   PW – 116m

o   9i – 127m

o   8i – 138m

o   7i – 150m

o   6i – 160m

o   5i – 170m

o   4i – 180m

o   4hb – 185m

o   3w – 200m

o   D – 220m

Så hva er dine mål?

Innhold
Klubben