Bra timing

17, november 2022 – Overvintringsforberedelsene pågikk helt til det siste.

I forbindelse med at banen ble vinterstengt i dag, har vi fått supplerende opplysninger fra  banekomiteens Egil Sørset.

Rask overgang fra gårsdagens høstlige forhold får vi si.  Baneeier dresset/sandet alle greener i går, og behandlet dem mot sopp-angrep forrige dagen. 
I dag plukket vi inn flagg, klosser, peg-samlere, og staker. Forberedte også inngjerding av greenene med håp om at skiløpere, akere, og elg respekterer avsperringen. 

Innhold
Klubben