“Skiføre”

23. november 2022 – men kanskje bare for de aller ivrigste.

Dugnadsgjengen var ikke på Krokhol for å gå på ski, men for å jobbe.

Vi har fått følgende rapport fra Egil Sørset:

I dag rakk vi å gjerde inn greenene før sesongens første skiløper ble observert. 

Og baneeier gjorde et virkningsfullt arbeid med å senke det største transport-røret på høyre side av fairway 3 nødvendige cm for å gjenopprette fall og kapasitet mot dammen.

Forhåpentlig gir dette også effekt på en vann-ansamling på høyre side fairway 5 som vi lenge har ønsket bort. Også for vann gjelder uttrykket at alt henger sammen med alt  

Innhold
Klubben