Bro-bro-brille

1. september 2021 – I 18 år har vi ventet på at vadestedet i Krokholbekken fra greenen på hull 2 skal se ut som den mellom hull 3 og 5.

Og endelig skjer det noe.

Vi har fått følgende rapport fra Petter Tomren:Proprietæren med dugnadshjelp har startet arbeidet med bro over bekken ved siden av trebrua

Bildene er før og underveis. Det er kjørt på mange lass med stein på begge sider av røret. Deretter lagt ut solide steinblokker, 6 på hver side av røret, og fylt singel på toppen.

Nå gjenstår armeringsmatter, 10 cm med betong og på toppen 10 cm asfaltslip, før (forhåpentligvis) høytidelig åpningsseremoni.

Deres korrespondent, herr Redacteur, har foreslått trebrua flyttet til øverste dam, hvor den kan brukes ut til holmen. Om det blir partytelt eller rød tee på holmen er ikke avklart foreløpig.Vi gratulerer mannskapet med innsatsen, og synes korrespondenten har en utmerket idé for gjenbruk av trebroen.

Han kan jo kontakte Foreningen Øx, og be dem forklare hvordan de laget fergen over Svartoren.

Svartoren er et av de lengste vannene i Østmarka (egentlig en oppdemmet bekk), som ikke ligger så langt fra Krokhol. Det er bare å følge blåstien mot Skjelbreia.

Innhold
Klubben