Bro deluxe

9. september 2021 – Dugnadsgjengen fortsetter sitt iherdige arbeid med å gjøre banen bedre og penere.

Her er en rapport fra Egil Sørset.Veisjefen hadde gyldig fravær, men med baneeiers gode plan og kunnskap om broarbeid rykket vi nærmere ferdigstilling i dag. Legger ved noen bilder som veisjef Petter kan studere nøye.

Nok et forbedringsprosjekt kan snart hukes av, flere står i kø.

Innhold
Klubben