Bro i/over straffeområdet?

1. juli 2021 – Vi fikk følgende informasjonsskriv fra Jens Kr. Tofteberg på tirsdag:

I siste mandagsturnering oppsto en situasjon som fremkalte en del meningsutvekslinger. Ballen la seg til ro oppe på broen over bekken på hull fem. Alt vel, hele gruppen var enig om at dette var en fridropp!!

Men i etterkant oppsto tvilen — hadde man virkelig en fridropp?

I de anbefalte retningslinjer fra NGF for lokale regler heter det at veier osv, betinger en fridropp. Ikke noe problem, broen er helt klart en vei.

På den annen side er straffeområdet merket med røde staker som går tvers over broen, dvs. at broen er i et straffeområde, noe som ikke betinger fridropp.

Problemet ble forlagt banekomiteen til uttalelse.

Svaret beroliget de tvilende;

Det var helt klart at det skulle ha vært doble røde staker på hver side av broen, noe som hadde gjort at broen hadde vært utenfor straffeområdet og således betinget en fridropp.

Grunnen til at det ikke var doble staker var at banekomiteen gikk tom for staker!!!

Dette vil nå bli rettet opp, røde markører er innkjøpt i hopetall, så nå blir det doble markører både her og der.

Jens

PS. Det må legges til at uansett fridropp eller straffeslag; resultatet for mandagsturneringen hadde blitt det samme. DSEndringer av begreper kan altså føre til diskusjoner. Den gangen det het vannhinder, var det vel neppe noen tvil at broen ikke var “i” hinderet.

Så, nå vet vi altså det. Broen er ikke i straffeområdet. Vi antar at dette også gjelder den andre broen (den av tre) over bekken på hull 3, og broen over bekken på hull 2.

Og forsåvidt veien over bekken på hull 6, og broen på hull 7.

Det er bare å ta fritak hvis du havner der. Banekomiteen har talt.

Innhold
Klubben