Dam-idyll

Vi har fått dette fine bildet fra Petter Tomren. De fleste kjenner antagelig den nedre Krokhol-dammen som en irritasjon når de ikke har slått utslaget langt nok på 3-ern.

Men her er det liv – i tillegg til blomster og siv, bor det ender her, og høyst sannsynlig firfisler og hoggorm – blant alle ballen.

Innhold
Klubben